Publisert: 14. desember 2017 kl 10.19
Oppdatert: 24. november 2021 kl 03.38
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Fraspark fra Ap

Politikk handler blant annet om å utnytte trender i tiden og få mediene til å interessere seg hvordan partiet vil løse aktuelle utfordringer. Kommunikasjonsfolket i Ap har gjort jobben sin og tilbudt Aftenposten en sak de er alene om. 10 kvinnelige politikere fra Ap med nestleder Hadia Tajik i spissen står fram i Aftenposten med et helt batteri av spørsmål til regjeringen om hva de vil foreta seg for å bekjempe seksuell trakassering.

– Nå er det tid for handling og å finne politiske løsninger. Det går ikke an bare å individualisere problemet, sier Aps parlamentariske nestleder Hadia Tajik og krever at alle statsrådene gjør noe innenfor det feltet de har ansvaret for.

Ap mener regjeringen svikter over hele linjen og at det fører til seksuelle trakassering. De kritiserer for eksempel Regjeringen for budsjettkutt som svekker likestillingspolitikken, manglende oppfølging av et lavterskeltilbud mot seksuell trakassering og etterlyser mer opplæring rundt kjønn og seksualitet i barnehage, skole og utdanning. De tror også at økt bruk av midlertidige stillinger gjør kvinner utsatt og sårbare på arbeidsplassen.

Det er ingen bred samfunnsanalyse som ligger bak påstanden at om de rødgrønne får styre, blir det mindre seksuell trakassering. Ap har snekret sammen et utspill de håper skaper et inntrykk av at de er på offensiven.

Spørrelysten er stor.

Spørrelysten er stor. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol spør helseminister Bent Høie om han akter å følge opp legenes krav, blant annet om at leger i spesialisering bør få faste stillinger fra starten av i spesialiseringsforløpet. Da blir det mindre trakassering, mener Ap.

Kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen spør kulturminister Linda Hofstad Helleland om hun kan redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt for å sikre at skuespillere, musikere og andre kulturarbeidere ikke blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep.

Og hva med finansminister Siv Jensen? Åsunn Lyngedal spør henne om hva hun vil gjøre for å sikre at kvinner i finansbransjen slipper å oppleve seksuell trakassering og overgrep på arbeidsplassen. Kanskje Siv Jensen skynder seg med å legge et brev i sakens anledning med julekortet til landets finansinstitusjoner? Så kan hun vise til et tiltak hun er overbevist om vil virke.

Slik fortsetter det, fra departement til departement. De går også detaljert til verks. Forsvarsministeren blir minnet om at han nylig omtalte velkomstarrangementet for Forsvarets nye F-35-kampfly - med blant annet statsministeren og luftforsvarssjefen til stede - som en «guttedag». Det var ikke bra å bidra til å bygge opp om Forsvaret som en «mannekultur».

Politikerne skal ikke løse alle problemene i verden. Politikere bør ikke late som om de har løsninger på alt mulig. Det er mindre statsråder kan foreta å bekjempe trakassering enn politikerne vil innrømme. Det er for eksempel ikke Siv Jensens jobb å engasjere seg i hva finansbransjen foretar seg for å hindre trakassering. Bransjen sorterer ikke under staten. Dette er bransjen eget ansvar.

Politikerne skal ikke løse alle problemene i verden.

Dette medieutspillet fra Ap er primært en del av det politiske spillet. Det vil ikke føre til noe nevneverdig.

Partisekretær Kjersti Stensengs utspillet i Klassekampen i dag er av en annen støpning. Hun varsler en endring i partistrukturen og en ny politikk på flere felt. Det skal nedsettes tre arbeidsgrupper som til høsten skal legge fram ny politikk for innvandring og integrering, distrikt og arbeid og et tredje utvalg skal jobbe fram en ny arbeidslivspolitikk. Hun varsler også endringer i hvordan partiorganisasjonen skal fungere. Målet er å vitalisere partiet.

Det er positivt at Ap tar fatt i de store utfordringene der målet er å løfte fram egne løsninger framfor å hive seg på alle muligheter for å stille kritiske spørsmål og kritisere regjeringen. Ap vinner ikke valg ved en tøffere opposisjonspolitikk. Det er egen politikk man vinner valg på.

Saken fortsetter under annonsen

Det som kan hindre Ap i å komme på offensiven, er intern splittelse og maktkamp. Denne ser ut til å være knyttet til Trond Giskes posisjon. På interne møter har både lederen av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, og partisekretær Kjersti Stenseng advart mot rykter og påstander om trakassering av ulikt slag som del av en politisk maktkamp. I dag slår Dagens Næringsliv stort opp at Ap-ledelsen har fått flere varsler om Trond Giske. Flere varsler ligger mange år tilbake i tid. I et tilfelle dreide det seg om en SMS til en yngre kvinne. Men innholdet ble oppfattet som uproblematisk. Kjersti Stenseng har også fått en sak i fanget som ligger flere år tilbake i tid. Stenseng mener dette ikke er noe å følge opp. I et annet tilfelle skal noen ha reagert på at Giske har oppsøkt omkledningsrommet i forbindelse med en kulturforestilling. Det ble det heller ikke noe ut av.

Dette er tynne saker ut fra det som er kjent så langt. Det er bakgrunnen for at Huitfeldt og Stenseng definerer det som ikke-saker. De sier ikke rett ut at dette er en del av en maktkamp og forsøk på å ramme Giske, men det er slik det oppfattes.

Giskes motstandere er nok fornøyd med oppslaget i Dagens Næringsliv i dag. Slike oppslag svekke tilliten til Giske og dermed hans posisjon i partiet. Dagens Næringsliv har servert ei tynn suppe og må finne seg i rollen som nyttig idiot for Giskes motstandere.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no