Publisert: 26. oktober 2017 kl 08.15
Oppdatert: 26. oktober 2017 kl 10.55
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

UiO-ledelsen satt på plass

Direktør Gunn-Elin Bjørneboe hadde lagt opp til at hun skulle få fullmakt av styret til å forhandle med Lovisenberg Diakonale Sykehus om å overta praktikum ved Psykologisk institutt, den såkalte «studentklinikken». Den fullmakten ville ikke styret gi henne på møtet tirsdag kveld. Styret vedtok følgende: «Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære dag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskelige fakultet».

Det styret her i realiteten sier, er at universitetsledelsen i denne saken har surret så mye at de ikke kan få utøve de fullmakter de normalt har. Det blir ikke gjort noe vedtak om hva som skal skje med studentklinikken uten av ledelsen har vist at den forstår seg på normal saksbehandling. Det skal være en prosess der studenter og ansatte sikres medbestemmelse. Ingen ting skal komme som lyn fra klar himmel. Saken skal utredes, argumenter for og imot skal veies mot hverandre. Så skal det fattes en beslutning. Og den skal styret fatte.

Styret vedtok også at universitetsdirektøren i samråd med instituttstyret, instituttledelsen og klinikkledelsen og relevante myndigheter skal fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig.

Det ledelsen ikke vil

Det er det motsatte av det ledelsen vil. Den har gjort det klart at de ikke vil at det skal drives helsetjenester ved universitetet i Oslo. Dette ansvaret har Helse Sør-øst. Akademia skal være ren for den slags praksis. Her skal de lære teori, og når studenter skal praktisere det de lærer, skal de ut av universitetsområdet og inn i et bygg som ligger under Helse Sør Østs ansvarsområde. Slik tenker UIO-ledelsen.

De lovbruddene som er avdekket, er riktignok av det lite alvorlige slaget

I vedtaket heter det også at Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. Det skulle bare mangle. Når et advokatfirma taues inn for å bistå ledelsen og konkluderer med at det skjer brudd på helseloven, må selvsagt styret si at «dette må det ordnes opp i». De lovbruddene som er avdekket, er riktignok av det lite alvorlige slaget. Det er ingen som har klaget over noe som skjedd ved universitetsklinikken og det vises ikke til alvorlige episoder. Det er system og rapportering som ikke er på plass. Dette ordner de nå opp i.

Annonse

Styret vedtok også å ta den midlertidige stengingen av driften av klinikken ved Psykologisk institutt til orientering. Når et styre tar noe til orientering, betyr ikke det en godkjenning. Styret konstaterer bare hva ledelsen har gjort uten å mene noe med det. De kunne ha vedtatt at styret er tilfreds med at ledelsen grep inn da ulovlige forhold ble avdekket. Det gjorde de ikke.

Det skjer praktisk talt ikke at et helsetilbud stenges på dagen. En skulle tro ledelsen hadde fått melding om at det var en bombe i lokalene. Denne stengningen har fått uheldige konsekvenser for studenter og pasienter. Stengningen viser at UiO-ledelsen plages av sviktende dømmekraft. Nå må de raske på med å få åpnet klinikken slik at skadevirkningene ikke blir for store.

Ikke salt i sårene

Det er ikke noe poeng for styret å gni salt inn i de sårene ledelsen ved UIO har påført seg selv. Styret nøyer seg med å be ledelsen vise at den kan gjøre den jobben den er satt til. De får starte på nytt. Det blir blanke ark og fargestifter til direktør Gunn-Elin Bjørneboe, og da «kan hu rette oppatt alle feil i fra i går».

– Dette er et vedtak vi kan leve med, sier UiO-rektor Svein Stølen til Universitas. Han er jammen en rektor som klarer seg med lite. Men når han ikke får mer støtte fra styret, må han forholde seg til det. Stølen er ny i rektorstolen. Bjørnebo er dreven i gamet. Nå må Stølen sørge for Gunn-Elin Bjørnebo ikke skjærer ut igjen.

Det første som skal skje, er at studentklinikken blir åpnet igjen. Da stiller sikkert studentene med flagg og hornorkester. De har i ukesvis ført en målbevisst kamp mot makten – og vunnet.

– Vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått i universitetsstyret. Det har vært en grundig og ryddig demokratisk prosess i styret for å komme frem til et tilfredsstillende resultat, sier Karethe Hustad Hansen, leder for fagutvalget ved PSI.

Annonse

Det har skjært seg

Sjansen for at studentklinikken blir lagt ned i denne omgang er liten. Grunnen er saken har kjørt seg fast. Studenter og ansatte er forbannet, og med god grunn. Når noe først har skjært seg, tar det tid før partene er rede til konstruktiv dialog.

Gunn-Elin Bjørnebo legger seg neppe flat og ber om godt vær. Hvis Stølen vil drive denne saken videre, må han kalkulere med bråk og motstand. Og det er tvilsomt om Lovisenberg Diakonale Sykehus er særlig interessert i å engasjere seg i noe ansatte og studenter en grunnleggende i mot.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no