Hadja Tajik (Ap).

Foto

Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: 19. august 2020 kl 10.36
Oppdatert: 19. august 2020 kl 10.46
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Reiseliv1 og Convenience gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Hykleri om skatteparadiser

E24 har talt opp og kan fortelle at Oljefondet eier aksjer i over 300 selskaper som er registrert på Cayman Islands.

Aksjene har en verdi på rundt 200 milliarder kroner.

DNB, pensjonskassene i Fellesforbundet og Fagforbundet, Norfund og en rekke investorer har midler plassert i såkalte skatteparadis.

Stortinget drøfter med jevne mellomrom statens eierskapspolitikk.

I eierskapsmeldingen fra 2014 heter at selskaper med internasjonal virksomhet skal søke å unngå å «benytte skatteparadiser som ikke følger standardene til global transparens og effektiv informasjonsutveksling i skattesaker og som ikke vil inngå skatteopplysningsavtaler med Norge».

Eierskapspolitikken ble behandlet i Stortinget så seint som i fjor. Det ble ikke gjort noen endringer i retningslinjene.

Skatteparadis er betegnelsen for grovt sett to typer finansinstitusjoner. De som ikke er åpne om hvem som eier selskapene eller kontoene. Da er det mulig å unndra seg beskatning eller levere finanstjenester til kriminell virksomhet.

Saken fortsetter under annonsen

Men etter hvert har de fleste skatteparadisene lover som sikrer at skattemyndigheter i andre land eller politiet får ut den informasjonen de ber om. Transparens er nøkkelordet.

En del av disse øystatene eller jurisdiksjonene har null skatt eller svært lav skatt. Derfor er det fristene å etablere selskaper i disse landene. Når skatten er lav, blir avkastningen høyere.

Tangens selskap, AKO Capital, har fulgt samme praksis som Oljefondet. Han har ikke forsøkt å skjule noe som helst

Irland tiltrekker seg mange selskaper fordi de har en meget lav selskapsskatt. EU liker det ikke, men det er opp til hvert land å bestemme skatteprosenter.

Øyguppen Cayman Islands hører til Storbritannia. Når selskaper eller finansinstitusjoner plasser midler der, ser ikke britiske myndigheter på det som noe suspekt.

Det er slik det er, og de har ingen planer om å gjøre noe med det. Det avgjørende er at det er full åpenhet slik at eier betaler den skatten som skal betales til det landet de bor i og skatter til.

Her har altså Oljefondet 200 milliarder plassert. Det utgjør om lag 2 prosent av verdien av fondets totale verdi. Fondet har også investeringer i andre skatteparadiser.

Saken fortsetter under annonsen

Dersom det er transparens, har ikke Oljefondet motforestillinger mot å ha investeringer i skatteparadis.

Nicolai Tangen har på relativt kort tid bygget opp et betydelig hedgefond fra London Ikke en kjeft har reagert på at han har hatt fondene sine i Cayman Islands og tilsvarende steder.

Det er slik bransjen er.

Tangens selskap, AKO Capital, har fulgt samme praksis som Oljefondet. Han har ikke forsøkt å skjule noe som helst og har betalt den skatten han skal betale.

Norges Bank har i forbindelse med ansettelsen ikke sett noen problemer med at Nicolai Tangen har virksomheten plassert i skatteparadis.

Oljefondet operer på samme måten selv. Det har alle vært kjent med.

Så kommer Ap med nestleder Hadia Tajik i spissen for få dager siden trekkende med at de vil at finansminister Jan Tore Sanner skal gripe inn ansettelsen av Tangen som ny sjef for Oljefondet fordi de mener dette vil svekke Norges innsats mot skatteparadiser.

Saken fortsetter under annonsen

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder for KrF sier at «KrF deler representantskapets uro for at arbeidet mot skatteparadis kan bli svekket og at arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging bør heller styrkes fra Norges side.

 Det er som å høre fariseeren takke for at han ikke er som tolleren

Her tråkker de over i hykleriet. Det er som å høre fariseeren takke for at han ikke er som tolleren. Den slags forsøk på å gjøre seg bedre enn andre, slo Mesteren hardt ned på.

Hykleri kjennetegnes at man utgir seg for å være noe man ikke er for selv å komme i et bedre lys.

En hykler framhever seg selv ved å late som om har er spesielt moralsk eller etisk bevisst, mens det i praksis ikke er noen forskjell.

Saken er at det ikke er noen forskjell på Nicolai Tangen, sentralbanksjef Øystein Olsen, statsminister Erna Solberg eller finansminister Jan Tore Sanner i synet på skatteparadiser.

De følger også samme praksis. AKO Capital og Oljefondet befinner seg i de samme skatteparadisene.

Saken fortsetter under annonsen

KrF sitter i en regjering der de hver eneste dag har ansvaret for at Oljefondet bygger seg opp nettopp ved å investere i skatteparadiser.

Ap kan når som helst foreslå i Stortinget at Oljefondet skal trekke seg ut av alle skatteparadiser.

De kan be om at Norfund gjør det samme.

De kan be LO sørge for å trekke ut alle midler fra pensjonskassene sine i skatteparadisene.

De kan kreve at alle selskaper der staten har en eierandel ikke skal ha midler i skatteparadiser.

Det er mye de kan gjøre, men de gjør ingen ting. De lever med den praksis som er. De har bare fått det for seg at det er opportunt å heve seg over det Nicolai Tangen driver med- de som alltid har latt Oljefondet drive med det samme.

Det er som å høre fariseeren i tempelet framheve sin egen dyd i håp om å skåre noen poeng i etisk bevissthet.

Saken fortsetter under annonsen