Samferdselsminister Jon Georg Dale 

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Magne Lerø
Publisert: 6. januar 2020 kl 10.47
Magne Lerø (født 7. april 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, bransjeavisen Dagligvarehandelen og magasinet Plot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Statlig veidiktat

Frp har bestemt seg for ikke å bevege seg på gummisåler i spørsmål som har med bompenger å gjøre.

Derfor valser samferdselsminister Jon Georg Dale av gårde i «take it og leave it»-takt.

Oslo kommune har fått beskjed om at de enten må godta at bompengebelastningen reduseres, ellers så får de ikke økte statlige midler til utbygging av kollektivtransport.

Jon Georg Dale har samtidig gjort det klart at nye E18 gjennom Bærum blir bygget, selv om Oslo kommune protesterer som aldri før.

Det er også politisk flertall i Viken mot å prioritere utbygging av E18. Det får så være, tenker Dahle. Her skal det skjæres igjennom og handles.

Byrådet i Oslo har så langt sagt nei til samferdselspakken fra regjeringen som kom i stand tidlig i fjor høst da Erna Solberg slo i bordet med et kompromiss i bompengestriden.

Den går i korthet ut på at målet om null økning i biltrafikken ligger fast. Det skal satses mer må kollektivtrafikk, gang og sykkelstier. Men bompengene skal samtidig reduseres.

Saken fortsetter under annonsen

Regjeringens kompromiss har blitt godtatt i byene der bompengestriden har rast som verst. Det betyr ikke at bompengestriden er over.

Den vil dukke opp med jevne mellomrom framover knyttet til nye veiprosjekter.

Det vil også være strid om samferdselspolitikken på nasjonalt plan framover. Nasjonal Transportplan må revideres fordi vi har nådd en grense både når det gjelder bompenger og det staten kan bruke på veiutbygging.

Regjeringen har flertall på Stortinget. Derfor er det ikke grunn til å tro noe annet enn at E18 blir bygget ut

Regjeringen legger opp til at utbygging av E18 skal vedtas av Stortinget i vår og at arbeider skal settes i gang i løpet av et års tid.

Kostandene er beregnet til 16,3 milliarder kroner. Staten bidrar med 5,5 milliarder. Resten skal finansieres med bompenger.

Jon Georg Dale vil prioritere denne utbyggingen fordi dette er en av landets mest trafikkerte veistrekninger.

Saken fortsetter under annonsen

Fordi store deler av trafikken skal gå i tunnel, blir det mindre luftforurensning og færre vil bli plaget av støy. Det blir også betydelig bedre forhold for kollektivtrafikken.

Regjeringen har flertall på Stortinget. Derfor er det ikke grunn til å tro noe annet enn at E18 blir bygget ut slik regjeringen foreslår.

Dette må MDG og byrådet i Oslo legge bak seg. Nye E18 betyr etter all sannsynlighet en økning i bompengene. Det kan MDG klappe for.

Oslo, Viken og staten må sammen løse samferdselsutfordringene i Oslo. Det skal bygges T-bane til Fornebu, flere områder Oslo skal dekkes av T-banen, det skal bygges ny T-banestasjon på Majorstua, ny sentrumstunell og det skal legges lokk over E18 på Filipstad. Dette og mere til er det enighet om i den såkalte Oslopakke 3.

Oslopakke 3 gir en retning og angir prioriteringer. Men alt er ikke låst.

Når en starter med å bygge ut E18 uten å se dette i sammenheng med de øvrige prosjektene som skal gjennomføres, er det en frykt for at det blir utbygging av vei som blir prioritert og at kollektivsatsingen blir skadelidende.

Verken staten eller Oslo kommune er tjent med at samarbeidet har skåret seg. Oslo kommune risikerer å bli stående aleine med store prosjekter om en ikke makter å finne kompromisser.

Saken fortsetter under annonsen

Regjeringen laget et kompromiss da de løste bompengestriden i august i fjor. Det betyr ikke klarsignal for å tre kompromisset ned over hodet på Oslo kommune.

Oslo har spesielt store utfordringer på samferdselssektoren. Det tilsier dialog, ikke diktat.

Staten vil tilby Oslo kommune 2,5 milliarder over 10 år til kollektivprosjekter. En betingelse er at bompengeprisene kuttes tilsvarende.

Det vil ikke byrådet i Oslo godta. De argumenterer med at reduserte bompenger betyr økt biltrafikk. Det spørs om den reduksjonen vi her snakker om vil ha nevneverdig betydning, mener ekspertene i Transportøkonomisk Institutt.

Nivået på bompenger er ikke en hellig grense som ikke kan røres

Høyre ymter frampå om at bompengene kan kuttes utenom rushtrafikken. De er også inne på tanken om at bompengene kan bortfalle for elbiler. Dette er konstruktivt. Det er mulig å finne en samlende løsning.

Hvis byrådet i Oslo står fast på at de ikke vil ta imot støtte fra regjeringen, er dette en dårlig sak for Ap og muligens en god sak for MDG.

Saken fortsetter under annonsen

Det er muligens en god sak for Frp å tvinge Oslo kommune til å kutte bompenger uten å være rede til dialog om hvordan det kan skje.

For Venstre er dette en sak som allerede gjør vondt. De er med i en regjering som fullstendig avviser å snakke med Oslo kommune om hvordan en best kan få redusert klimautslippene.

For Venstre som ivrer for lokaldemokratiet, et Dales diktatlinje i forhold til Oslo kommune en blindvei.

Jon Georg Dale må være villig til å forhandle med Oslo kommune om et kompromiss.

Byrådsleder Raymond Johansen må være rede til et kompromiss som innebærer at det blir en reduksjon i bompengene i Oslo også.

Nivået på bompenger er ikke en hellig grense som ikke kan røres. Derfor må Raymond Johansen presse på for at MDG skal være rede til å inngå et kompromiss som både Frp og MDG kan leve med.