Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Stian Lysberg Solum / NTB

Publisert: 30. november 2021 kl 10.38
Oppdatert: 30. november 2021 kl 10.47
Magne Lerø (født 7. april 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, bransjeavisen Dagligvarehandelen og magasinet Plot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Høyere strømpriser som normalen

Vi lever i et av verdens rikeste land. Er det noen som tåler de høye strømprisene, så er det vi. Men ikke alle av oss.

Noen har så stram økonomi at de ikke klarer å betale flere tusen mer i strøm.

De som får bostøtte, må få økt støtten utover det de alt har fått. Men det er ikke nok.

Det er noen titusener, kanskje over 100.000 som bør få dekket de økte strømutgiftene via en ny støtteordning.

En slik ordning bør regjeringen komme opp med før jul. Vi klarte på rekordtid å lage støtteordninger for de som ble rammet hardest av korona.

Om vi vil, klarer vi også å lage en ordning for de med lav inntekt og som får en strømregning de ikke får betalt uten å sulte og fryse. Det er virkeligheten for en del.

Istedenfor å komme opp med en ny støtteordning, traver regjeringen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum av gårde på en blindvei.

Saken fortsetter under annonsen

Regjeringen vil kutte el-avgiften med 10 øre i januar, februar og mars. Resten av året kuttes avgiften med rundt 9 prosent.

Det betyr mellom 500 til 1000 kroner per husstand. Det gir reduserte inntekter for staten på 2,9 milliarder kroner.

SV hadde lite sans for dette opplegget. Det betyr at de som bruker mest strøm, blir subsidiert mest.

Flere steder i landet er dessuten strømprisen ikke spesielt høy. De skal også få lavere avgift med regjeringens opplegg.

Sp tviholder på en universell ordning som gir lik støtte både til rik og fattig.

 Det går jo an å håpe på at de høye strømprisene fører til at folk setter i gang energisparende tiltak og at vi klarer å redusere energiforbruket.   

Det gjør SV når det gjelder gratis SFO. De har fått Ap og Sp med seg på at de skal bli 12 timers gratis SFO/AKS fra neste skoleår av.

Saken fortsetter under annonsen

Her blir det ingen behovsprøving.  Det blir det heller ikke når det gjelder brillestøtten som innføres igjen, gratis og delvis subsidiert tannbehandling og feriepenger til permitterte.

Ordninger som skal gjelde for alle, blir dyre. Men med oljemilliardene i bakhånd tar vi oss råd til det.

Trygve Slagsvold Vedum sier de vil vurdere tiltak som kan bety at vi kan beholde mer av kraften vi produserer her i landet slik at energiprisen blir lavere.

Dette er mest prat. Norge er en integrert del av det europeiske energimarkedet. Sp vil aldri få Ap med på å melde seg ut og satse på alenegang når det gjelder energi.

Det vi bør gjøre er å sette fortgang i å utnytte eksisterende vannkraftverk mer effektivt, bygge ut mer vannkraft, få opp flere vindmøller på land, stimulere til økt bruk av solenergi, subsidiere utbyggingen av hydrogenstasjoner og investere i havvind.

Norge og Europa trenger økt tilførsel av grønn energi. Vi må bidra ut fra våre naturgitte forutsetninger.

Det hjelper ikke på dagens strømpriser. De vil synke når vinteren slipper taket, men det vi må belage oss på at prisen på energi vil ligge på et høyere gjennomsnittsnivå enn det vi har vært vant til.

Saken fortsetter under annonsen

Vi må innstille oss på å leve med høyere strømpriser slik vi har lært oss å leve med høyere priser på drivstoff. De fleste har så pass god økonomi at de klarer det fint.

Noen er bekymret for at befolkningen i Europa skal bli så provosert av de høye strømprisene at de nekter å være med på det grønne skiftet.

Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse sier til Klassekampen at strømprisene kan utarte til en politisk krise som kan velte folks tillit til energi- og klimapolitikken.

Derfor vil han gi alle strømkunder et par tusen kroner i måneden i kontantstøtte til strømkrisen er over.

Det ser ikke ut til at regjeringen akter å følge dette sporet. De har i alle fall ikke lagt inn ekstra energistøtte i budsjettet.

Etter at vi i to år har forsynt oss grovt fra oljefondet for å møte utfordringene koronapandemien representerer, kan vi ikke tappe fondet for milliarder i energistøtte i 2022.

Regjeringen vil få så ørene flagrer over årsskiftet når de virkelig store strømregningene daler ned over folk. De kommer neppe unna en ny støtteordning for de som rammes hardest.

Saken fortsetter under annonsen

Koronapandemien har dempet folks forbruk. Prognosene tidligere i høst var at vi kan regne med en kjøpefest fra nå av og utover i 2022.

Nå kan det se ut til at folk må bruke betydelig med penger på strøm og mindre til forbruk.

Knapt noe er så galt at det ikke er godt for noe. Det går jo an å håpe på at de høye strømprisene fører til at folk setter i gang energisparende tiltak og at vi klarer å redusere energiforbruket.   

Finn ledige stillinger på lederjobb.no