Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart setter flyteknikerne under press med lockout.  Foto: Javad M. Parsa / NTB

Publisert: 23. juni 2022 kl 10.25
Oppdatert: 23. juni 2022 kl 10.34
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.

Arbeidsgiverne viser muskler – og vinner

­Noen er gamle nok til å huske den fatale lockouten i 1986 som endte med at Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) klappet sammen. Lederen for Jern- og metallarbeiderforbundet, Lars Skytøen, frontet streiken.

Han nærmest slo den kraftige jernarbeiderneven sin i bordet i Dagsrevyen, øynene lyste av sinne, han talte med tordenrøst, og hadde han ikke holdt seg i skinnet, ville lederen i NAF, Pål Kraby, blitt jaget på dør.

Reaksjonene på at arbeidsgiverne svarte på en streik med å utestenge 120 000 arbeidstakere var kolossalt sterke. Lockouten var ikke godt nok forankret i NAF. Det endte med at Pål Kraby måtte trekke seg og NAF ble etter hvert omorganisert til det som er dagens NHO.

Det tok lang tid før arbeidsgivere våget å ta lockoutvåpenet i bruk. I 2006 svarte Finansnæringens Arbeidsgiverforening på en streik med lockout. NHO service og Handel gikk til lockout for fire år siden for å få slutte på sykepleierstreiken.

Når NHO Luftfart stenger alle flyteknikerne ute fra arbeidsplassen fra mandag av, er den offisielle begrunnelsen at de vil tvinge flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. De kunne like godt sagt at de gjør det for å tvinge fram tvungen lønnsnemd.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sier til Dagsavisen i dag at de «forventer at lønnsnemd blir vurdert». Han kunne sagt at han vet at det blir resultatet om ikke flyteknikerne kommer seg ned på den jorda andre arbeidstakere befinner seg.

Helsemyndighetene har alt satt i gang en vurdering av hvilke konsekvenser streiken får om flyteknikerne som har ansvar for ambulanseflyene, ikke kommer på jobb. Da kan ambulanseflyene etter hvert ikke ta av. Det betyr at liv og helse trues. Da griper myndighetene inn med tvungen lønnsnemd.

Hvis ingen flyteknikere organisert i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) er på jobb mandag, vil streiken bli avblåst ved tvungen lønnsnemd i løpet av en dag eller to.

Annonse

NFO reagerer med bestyrtelse over arbeidsgivernes lockout. De krever at NHO unntar teknikerne for ambulanseflyene fra lockouten. Det kravet vender NHO det døve øret til. Det er jo disse rundt 20 teknikerne som er rosinen i pølsa. De er nøkkelen for å få slutte på streiken med tvungen lønnsnemd fortere enn svint.

I dag møtes NHO og NFO til mekling. NFO kan nekte å akseptere NHS tilbud. I så fall blir alle deres medlemmer utestengt fra arbeidet fra mandag av. Det blir tvunget lønnsnemd og Rikslønnsnemda får oppdraget med å fastsette flyteknikernes lønn. Rikslønnsnemda avgjørelser er gjerne en blåkopi av avtalen som er inngått mellom NHO og L0, altså 3,7 prosents lønnstillegg.

For å unngå at flytrafikken stopper opp over helgen, kan det tenkes at NHO gir litt mer enn 3,7 prosent. Det har de fått i kommunal sektor. NHO kan forsvare det med å henvise til den spesielle situasjon de er oppe i. Men NHO vil aldri gi flyteknikerne et vesentlig større tillegg enn andre grupper.

Det skal ikke lønne seg å stille urealistisk høye lønnskrav. Derfor vil NHO påføre flyteknikerne et smertelig nederlag. Alle arbeidstakergrupper skal forstå at det ikke nytter å bryte med den rammen som legges i frontfagsoppgjøret.

Lockouten bidrar til å tvinge flyteknikerne i kne. Det er pinlig gå kreve 18 prosents lønnsøkning og ende opp under 4 prosent.  

I løpet av få dager vil det være slutt på en streik der det er NHO som står igjen som vinneren. Bruken av lockout har vært så pass vellykket, at det kan bli fristende å bruke det oftere.

NHO vil aldri si de har planer om det. De vil si at det er kun i ekstreme situasjoner lockout kan forsvares. Langt inn i LO vil de være enige om at lønnskrav på 18 prosent, kan betegnes som ekstremt.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no