Søk her
Sted
Akersgata 59, 0180 Oslo
Søknadsfrist
Kontakt

Kontaktperson: Elin Holmedal
Stillingstittel: Ekspedisjonssjef
Telefon: 95 23 90 07

Avdelingsdirektør

Har du lyst på en svært spennende lederjobb med gode utviklingsmuligheter og et viktig mandat?

Om seksjonen og stillingen

Seksjon for forebygging, oppvekst og analyse består av elleve dyktige og engasjerte medarbeidere som jobber med en bred portefølje knyttet til barn og unges oppvekstvilkår samt den generelle familiepolitikken. Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med forskning, statistikk, analyse og for flere tverrdepartementale prosesser. Blant annet er arbeidet med kjernegruppen for utsatte barn og unge forankret i seksjonen. Saksfeltene omfatter blant annet deltakelse og medvirkning fra barn og unge, barnekonvensjonen og barns rettigheter, tidlig innsats og forebygging av vold og overgrep mot barn og unge, krisesentertilbudet, internasjonalt samarbeid og trygg digital oppvekst.

Som avdelingsdirektør vil du ha ansvar for å lede seksjonens arbeid på disse områdene, utvikle seksjonen og ha personalansvar for medarbeiderne. Du vil være sentral i å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for politikkutviklingen for hele avdelingen og å sikre god samhandling på tvers av seksjonene i avdelingen. Avdelingsdirektøren inngår i ledergruppen, som er opptatt av faglig og organisatorisk utvikling, tett samarbeid og å ha et helhetsblikk på saksfeltene avdelingen holder i. I ledergruppen forventes du å bidra inn i saker på tvers og i utviklingen av hele avdelingens portefølje.

For stillingen kreves det at du 

 • har mastergrad eller tilsvarende i samfunnsøkonomi/siviløkonomi, samfunnsvitenskap eller juss
 • har god prosesskunnskap og erfaring fra å lede store prosesser, gjerne fra et departement
 • har gode samarbeidsevner og tar en aktiv rolle i samarbeid
 • er strategisk og analytisk med evne til å ha overblikk og se helheten i komplekse problemstillinger
 • er en pådriver for faglig kvalitet og faglig utvikling 
 • har god muntlig og skriftlig formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • er lojal, ryddig og har stor arbeidskapasitet

Vi ser etter en leder som 

 • har en engasjerende og motiverende lederstil og er tydelig, også på prioriteringer
 • har et tydelig faglig ståsted og evne til å arbeide målrettet og sette retning for utvikling innenfor både seksjonens og avdelingens portefølje 
 • er opptatt av å utvikle medarbeiderne, få med hele laget og å oppnå resultater gjennom andre 
 • er engasjert i ledelse, har fokus på psykologisk trygghet og evner å sette deg inn i andres sted
 • trives med å lede en seksjon med store krav til produksjon og et høyt tempo

Det vil være en fordel om du har ledererfaring, gjerne fra et departement. Er du i tillegg positiv, løsningsorientert og har forståelse for det politiske bildet, håper vi du vil søke stillingen hos oss.

Vi tilbyr 

 • nærhet til høyt prioriterte politiske beslutninger
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med store muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • en samarbeidsorientert ledergruppe
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • lønn i stillingskode 1218 avdelingsdirektør, med et lønnsspenn fra ltr.78 (821 100 kr) til ltr. 89 (1 102 200 kr). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

 • Vi ber om at attester og vitnemål med karakterer legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall bli informert før offentliggjøringen og få mulighet til å trekke søknaden.

Stillingen er et embete, og den som ansettes må være norsk statsborger. Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig og autoriseres etter sikkerhetsloven. Les mer om sikkerhetsklarering her: 

https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med ekspedisjonssjef Elin Holmedal, e-post: elin.holmedal@bfd.dep.no, tlf 95 23 90 07.

Barne- og familiedepartementet  som arbeidsgiver

Barne- og ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn til å søke jobb i departementet. Vi sørger for å legge til rette på arbeidsplassen dersom det er behov for det. 

Om arbeidsgiveren

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for politikkutformingen på områder som oppvekst og levekårene til barn og unge, familie og samliv, barnevern, tros- og livssyn og forbrukerpolitikk. Vi har om lag 150 ansatte fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet. Vi er lokalisert sentralt i Oslo. BFD har flere underliggende virksomheter; Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Barneombudet, Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond og Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Mer informasjon om departementet finner du på www.regjeringen.no.

Familie- og oppvekstavdelingen har en bred og variert portefølje med ansvar for politikkutvikling og forvaltning på familie- og oppvekstområdet. Avdelingen har blant annet ansvar for barns rettigheter, barne- og familierett, de sentrale overføringsordningene til barnefamiliene, herunder EØS-spørsmål, lavinntekt, sosiale forskjeller og forebygging av vold mot barn og unge. Avdelingen har tre seksjoner: seksjon for barnefamiliers levekår, seksjon for samliv, barnerett og internasjonale konvensjoner og seksjon for forebygging, oppvekst og analyse.

Sektor:Offentlig

Lederkategori:Leder:

Sted: Akersgata 59, 0180 Oslo

Bransje: Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon: Jurist, Ledelse,Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi