Søk her
Sted
Nannestad
Søknadsfrist
Kontakt

Hilde Enger Haugen
Stillingstittel: Enhetsleder
Telefon: 47456170

Fagleder landbruk

Arbeidsgiver: Nannestad kommune

Stillingstittel: Fagleder Landbruk

Frist: 29 november 2023

Ansettelsesform: Fast 

Nannestad kommune søker etter en omgjengelig og trygg fagleder med engasjement for landbruk og landbrukets rolle i samfunnsutviklingen. Dine gode samarbeidsevner er spesielt viktig.

Nannestad kommune er en landbrukskommune, med over 130 gårdbrukere med variert bruksmangfold og et aktivt landbruksmiljø. Landbrukskontoret har 3 ansatte. Du blir del av fellesskapet i Enhet for samfunnsutvikling. Enheten er sentral i utviklingen av kommunen som er i sterk vekst, med til sammen 20 ansatte. Arbeidet her preges av dynamisk teamarbeid, og du vil løse dine oppgaver i samarbeid med arealplanleggere, byggesaksbehandlere, oppmålingsingeniører, og natur- og miljøforvaltere. Enheten har varierte oppgaver og høyt aktivitetsnivå. Personal- og økonomiansvar ligger til enhetsleder, som er din nærmeste overordnede.

Vi holder til i Nannestads nye kommunehus.

Les mer om kommunen vår her: www.nannestad.kommune.no

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Daglig tjenesteproduksjon

Saksbehandling etter landbrukslovgivningen, Jordloven, Konsesjonsloven og Naturmangfoldsloven.

Forvaltning av tilskuddsordningene i landbruket.

Landbruksfaglige vurderinger i plan- og byggesaker.

Særskilt faglederansvar

Overordnet ansvar for forvaltning og oppfølging av tilskuddsordningene.

Pådriver og ansvarlig for næringsutvikling innenfor både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Fordele oppgaver og veilede saksbehandlere.

Saksforberedelser av politiske saker.

Utvikle og vedlikeholde informasjon og veiledning om landbrukssaker på hjemmesiden.

Utvikle og vedlikeholde kommunens kvalitetssikringssystem innenfor landbruk.

KOSTRA-rapportering tilhørende tjenesteområde landbruk.

Kontakt mot publikum, innbyggere og regionale myndigheter for tjenesteområde landbruk.

Kvalifikasjoner

Bachelor- eller mastergrad/ tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Dokumentert praktisering eller kunnskap om lovverk som regulerer landbruket.

Minimum 4 års samlet landbruksrelatert praksis fra offentlig eller privat virksomhet.

Digital kompetanse.

Førerkort for personbil og kunne disponere egen bil i tjenesten.

Personlige egenskaper

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape gode relasjoner.

Evne til å jobbe systematisk og selvstendig.

Serviceinnstilt.

Må mestre høyt tempo i perioder, spesielt inn mot tidsfrister.

Vi tilbyr

Fast 100% stilling.

Lønn etter avtale.

Fleksitid.

Spennende og varierte utfordringer i en vekstkommune.

Høyt kvalifiserte og hyggelige kollegaer.

Gode pensjons-og forsikringsordninger, anbefaler deg å se her: http://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Nannestad%20kommune&oftp=1&produkter=1234

Annet:

Minst 2 referanser må oppgis under et eventuelt intervju.

Vitnemål/attester må vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

Om arbeidsgiveren

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                       

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

Sektor: Offentlig

Lederkategori: Fagleder

Sted: Teiealleen 31, 2030 Nannestad

Bransje: Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon: Ledelse, saksbehandler, rådgivning