– Næringslivet må få større fleksibilitet

Publisert: 8. oktober 2013 kl 00.00
Oppdatert: 11. oktober 2013 kl 08.56

I undersøkelsen sier 1 av 4 ansatte over 30 år at de ikke kan stå i samme type yrke til de blir pensjonister. Virke mener det da er bekymringsfullt at kun 23 prosent av disse har planer om å oppgradere kompetansen sin.

– Vi må belage oss på å jobbe lengre i framtiden. Flere karrierer i løpet av livet kan være løsningen for å øke tilgangen på arbeidskraft, men få er klare for denne typen omstilling. Kompetanseutvikling kan bidra til at flere kan stå i jobb lengre, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Framtidens arbeidsliv stiller store krav også til ledere, og ansatte forventer i stor grad at ledere er til stede og følger opp sine ansatte. Likevel sier 6 av 10 arbeidstakere at de sjeldnere enn ukentlig får tilbakemelding fra sin nærmeste leder på utført arbeid.

– Det er grunn til å rope varsko om tilbakemeldingskulturen i norske virksomheter. Skal norske arbeidstakere få muligheten til å bidra til å utvikle virksomheten, må lederen deres snakke med dem jevnlig, sier Madsen.

Den typiske norske virksomheten

Dette er en liten eller mellomstor bedrift i tjenestesektoren. Undersøkelsen viser at viktige politiske rammebetingelser, som tiltak for inkludering i arbeidslivet, arbeidslivsreguleringer og innretningen av lærlingeordningen ikke er tilpasset disse bedriftene.

– Vi må ta utgangspunkt i hva som er den typiske norske virksomheten når vi lager politikk. Den nye regjeringen må huske at de aller fleste av oss jobber i tjenestesektoren, og ofte i små eller mellomstore bedrifter. Det må blant annet prege hvordan arbeidsmiljøloven skal se ut i framtida, og hvordan vi bygger kompetanse i Norge, sier Madsen.

Verden rundt oss

Rundt halvparten av oss mener at internasjonale forhold ikke vil påvirke lønns- og arbeidsvilkår. Mer enn 1 av 3 mener til og med at økt globalisering vil gi nye muligheter for karriere- og kompetanseutvikling.

– Vi tror med andre ord ikke at det vil komme utenlandske arbeidstakere og ta jobbene våre, vi tror heller at norske arbeidstakere tar verden med storm. Det er naivt. Framtidens arbeidsliv vil kreve stor omstillingsevne av oss. Vi må ta dette på alvor og gi næringslivet større fleksibilitet, sier Madsen.

Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse: Virkemålet. Over 7000 virksomheter og 2000 arbeidstakere har svart på flere spørsmål om arbeidslivet i to separate undersøkelser. Undersøkelsene er gjennomført av henholdsvis Proba Analyse og Respons Analyse.

Saken fortsetter under annonsen