Aktive ansatte - et lederansvar

Publisert: 7. mai 2007 kl 10.32
Oppdatert: 9. februar 2008 kl 12.30

Nordmenn mener det er viktig at arbeidsgiver legger til rette for at vi kan være fysisk aktive, viser en fersk undersøkelse av 4000 nordmenn utført for Sosial- og Helsedirektoratet. (SHdir).

Den viser at 34 prosent av arbeidsstyrken mener de ville vært mer fysisk aktive dersom arbeidsgiver la bedre til rette for det. Så mye som en av to mener dette i aldersgruppen 30-39 år, melder Aftenposten.

10. mai er Verdens helseorganisasjons aktivitetsdag. Fokus denne gangen er arbeidsliv og fysisk aktivitet.

- Norsk næringsliv har nå en unik mulighet til å være med på å forebygge helseskader som skyldes inaktivitet, få ned sykefraværet, gjøre seg til en attraktiv arbeidsgiver og holde på arbeidskraften i et presset arbeidsmarked, sier Mette Nordhus, avdelingsdirektør i SHdir.

- Har arbeidsgiver egentlig noe med hva vi bruker fritiden til, spør avisen.

- Det er først og fremst et personlig ansvar. Men det er også et arbeidsgiveransvar at folk ikke blir syke av jobben. Det handler om tilrettelegging for aktivitet. Sørge for dusjer og sykkelparkering så ansatte akn sykle til jobben. Legge til rette for at folk kan trene, for eksempel ved å ha treningsrom på jobben, sier Nordhus, som forteller at i SHdir får ansatte fri til å trene.

- I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver nå plikt til å vurdere fysisk aktivtet i forbindlese med arbeidsplassen. Det er det ikke mange som vet, sier hun til Aftenposten.

Saken fortsetter under annonsen