Kvinnene tjener mest

Publisert: 28. april 2011 kl 08.52
Oppdatert: 28. april 2011 kl 08.47

– I enkelte yrkesgrupper kan dette skje, men at det skjer i en hel bransje har jeg aldri sett før, sier rådgiver Håvard Haugnes Lien i Statistisk sentralbyrås seksjon for lønnsstatistikk til Dagsavisen.

Gjennomsnittslønna for menn i bygg- og anleggsbransjen i fjor var på 418.000 kroner. Men det er langt mellom kvinnene her – bare 7 prosent av bransjens om lag 160.000 heltidsansatte er kvinner.

– Dette er kvinner som har valgt utradisjonelt på to områder. For det første har de valgt å arbeide i en svært mannsdominert sektor. For det andre velger de i stor grad å arbeide som ledere, sier den tidligere lederen av Likelønnskommisjonen, Anne Enger.

Ellers ligger skjevhetene i yrkesvalg og stillingsbrøk her i landet temmelig stabile, som også er en viktig forklaring på lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

– Lønnsspriket er i og for seg ikke basert på kjønn. Menn og kvinner som jobber like mye i samme sektor og yrke tjener stort sett det samme. Satt på spissen skyldes spriket at kvinner i større grad jobber som deltidssykepleiere mens menn jobber som heltidsingeniører, sier Lien.

Saken fortsetter under annonsen