Mosjon for psyken

Publisert: 7. mars 2012 kl 09.35
Oppdatert: 7. mars 2012 kl 09.26

At fysisk trening kan være bra for det psykiske velværet, er ikke noe nytt, og en ny, stor studie fra forskere fra universitetet i Tel Aviv bekrefter da også dette.

Forskerne har fulgt 1600 ansatte i privat og offentlig sektor, og delte medarbeiderne inn i grupper etter aktivitetsnivå. Én gruppe trente ikke overhodet, en annen gruppe mosjonerte minst fire timer i uken.

Det viste seg at det var mest depresjon og utbrenthet i gruppen som ikke mosjonerte. Forskerne fant også at jo større den fysiske aktiviteten var, jo mindre var sannsynligheten for psykiske vansker, skriver nettstedet Du och Jobbet.

Forskerne fant at helseeffektene begynte å merkes ved 2,5 timer med trening i uken. Størst positiv effekt fant de blant dem som trente fire timer i uken. I sistnevnte gruppe var risikoen for dårligere psykisk helse redusert til halvparten sammenlignet med dem som ikke mosjonerte i det hele tatt.

Saken fortsetter under annonsen