Mye vil ha mer

Publisert: 7. april 2011 kl 09.18
Oppdatert: 7. april 2011 kl 09.13

Det viser en oversikt Dagbladet har gjort over lønnsøkninger fra 2009 til 2010 i 176 av de vanligste yrkesgruppene i staten med over fire års utdanning. I dag legger Teknisk beregningsutvalg statistikken som legger grunnlaget for årets tariffoppgjør i offentlig sektor.

– Per i dag er det ingen fet avlønning i politiet. Hvis politiforliket i 2009 blir permanent, og vi får en noe bedre lønnsutvikling, nærmer vi oss et nivå vi kan være tilfredse med, sier leder i Oslo Politiforening, Sigve Bolstad.

UNIO-leder Anders Folkestad mener det offentlige må bruke lønn i kampen om kompetansen og frykter situasjonen kan bli prekær når det gjelder dem med høyest utdanning.

På bunnen av lønnsutviklingen finnes blant annet forskere og universitetslærere.

– Misnøyen med lønna er veldig sterk i vår sektor, sier førsteamanuensis Eivind Balsvik ved det Samfunnsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo, og mener at gruppen har blitt hengende etter på grunn av manglende gjennomslag i sentrale oppgjør, lite penger å hente lokalt og at det er vanskelig å streike i juni – når semestrene er over.

Saken fortsetter under annonsen