Tvilsom nytte av kurs

Publisert: 7. mai 2007 kl 10.12
Oppdatert: 7. mai 2007 kl 21.09

Førsteamanuensis på BI Cathrine Filstad har nylig sitt ut bøkene Learning in Oganizations og Læring i helseorganiasjoner. Der hevder hun at læringen i en organisasjon skjer gjennom daglig praksis og ikke gjennom å sende medarbeidere på kurs. - Alt for få arbeidsgivere setter spørsmålstegn ved hva den enkelte får igjen av å sendes på kurs utenfor bedriften, sier Filstad til Dagbladet. - Mye av læringseffekten blir annerledes når den skal brukes i en annen kontekst og med andre medarbeidere enn på kurset.

Fafoforsker Torgeir Nyen støtter Filstad i at arbeidsplassen er en god arena. Men kurs er luksus og innebærer at bedriftene tar medarbeiderne ut av produksjonen, noe de ikke ville gjort hvis de ikke mente det var nyttig, hevder Nyen.

Saken fortsetter under annonsen