dreamstime_l_27.jpg
Å holde tilbake informasjon fra kolleger er ikke lurt, viser forskning.

Å holde tilbake informasjon kan straffe seg

Publisert på: 3. april 2013 kl 10.17
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

Forskerne Christina Nerstad, Anders Dysvik og Miha Škerlavaj ved Handelshøyskolen BI har sammen med Matej Černe stilt spørsmålet. For å finne svar har de gjennomført en feltstudie blant 240 medarbeidere i to slovenske bedrifter, samt en eksperimentell studie blant studenter.

Funnene viser at medarbeidere som skjuler kunnskap for kolleger opplever at egen kreativitet blir svekket, skriver Handelshøyskolen BI hos nettstedet forskning.no.

Får smake egen medisin

Når ansatte skjulte kunnskap for kolleger, utløste det en gjensidig mistro der kollegene svarte med å bli mindre villige til lå dele kunnskap med den som først holdt tilbake kunnskap.

Å ikke ville dele kunnskap som en kollega ber om, oppfattes det som dårlig oppførsel og negativ adferd. Hvilket i neste omgang fører til at kollegaen mister tilliten til vedkommende.

Intern konkurranse forverrer

Motivasjonsklimaet i bedriften viser seg imidlertid å gjøre en forskjell. I et prestasjonsklima, hvor det å være best påvirker belønning og anerkjennelse, vil det negative samspillet mellom tilbakeholdelse av kunnskap og kreativitet forsterkes litt. Blant annet på grunn av rivalisering og intern konkurranse.

Saken fortsetter under annonsen

I et mestringsklima, hvor medarbeiderne får samarbeide, lære og utvikle potensialet sitt uten å bli sammenlignet med kolleger hele tiden, svekkes på sin side det negative samspillet mellom tilbakeholdelse av kunnskap og kreativitet betydelig.

Mestringsklima

Et mestringsklima preges av stor innsats, læring, oppgavemestring og samarbeid. I dette klimaet er man ifølge forskerne mer tilbøyelige til å mene at det å skjule kunnskap er noe destruktivt som forhindrer det positive samspillet mellom kunnskapsdeling og kreativitet.

Å legge til rette for et mestringsklima på jobben er ifølge forskerne dermed å foretrekke hvis man er interessert i å få det beste ut av de aller fleste, samtidig som man ønsker å fremme kunnskapsdeling og kreativitet.