resultat_forbed.jpg
For å lykkes med Lean må man være utholdende over tid.

Derfor lykkes så få med Lean

Publisert: 14. juni 2013 kl 10.17
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

Arbeidsfilosofien Lean har bredt om seg i arbeidslivet i inn- og utland de siste årene. Metodikken, som opprinnelig kom fra bilindustrien i Japan, handler om å slanke produksjonen gjennom å forenkle, fjerne sløsing og ha fokus på de aktivitetene som gir økt verdi for kunden. Ett av prinsippene er kontinuerlig forbedring, og ideen er et system der medarbeidere mer med på å drive frem forbedringer.

En studie gjort blant 50 svenske organisasjoner som har satset på Lean, viser at færre enn 1 av 10 lykkes. En av årsakene er at ledere som ser de første, positive resultatene av en leansatsing tror at resultatene deretter vil komme av seg selv. De flytter fokus og ressurser til andre områder, engasjementet daler og leansatsingen går nedenom og hjem. Slik beskriver forfatterne av boken 50 nyanser av lean mekanismen bak leanprosjekter som mislykkes, skriver det svenske magasinet Personal och Ledarskap.

Ifølge forfatterne av boken – Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål och Frank Bertil Johnsson – er utholdenhet over tid samt forankring, delaktighet og målstyring viktig lykkes med Lean. Organisasjoner som klarer dette, har dessuten evne å skape en lærende organisasjon hvor det kontinuerlig skjer forbedringer. Lean integreres i kultur, struktur og systemer.

Den største utfordringen for bedrifter som ikke lykkes, er ifølge undersøkelsen å skape delaktighet og engasjement i organisasjonen.

I undersøkelsen boken bygger på, er 50 svenske selskaper intervjuet. Dette skjedde i 2011 og 2012. Intervjuene er gjort i ulike bransjer, i vare- og tjenesteproduksjon fra privat og offentlig sektor.

Saken fortsetter under annonsen