styrearbeid.jpg

Flest styrekvinner i Norge

Publisert: 7. mars 2011 kl 08.46
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

Det kommer frem i en ny rapport fra Deloitte Global Center for Corporate Governance, som er omtalt i Dagens Næringsliv. Margrete Gutus, partner i Deloitte, trekker i et intervju med avisen frem to årsaker til at kvinneandelen i styrer er så høy i Norge.

Hun viser til langsiktige perspektiver tilbake til Gro Harlem Brundtlands første regjering, hvor kvinneandelen var høy. Den andre faktoren hun trekker frem, er loven om kjønnskvotering til ASA-styrene.

Guthus mener kvoteringen har bidratt til at mange dyktige kvinner er blitt synlige. De har fått tilgang til områder de ikke hadde tilgang til tidligere. Hun er imidlertid ikke udelt positiv til kvotering. Kvinner ønsker i utgangspunktet ikke å bli kvotert inn. De ønsker å bli valgt fordi de har kompetanse og erfaring å bidra med.

 

Saken fortsetter under annonsen