Pris til Gjønnes

Publisert: 8. februar 2008 kl 15.32
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

I begrunnelsen heter det at priskomiteen har funnet henne særdeles skikket, og anser hennes erfaringer i andre land. Det vil blant annet si ekspertrådgiver i Litauen for offentlige innkjøp og ledere av arbeidsgruppen i europeiske næringslivs paraplyorganisasjon Businesseurope, fra 2006, samt medlem av EU-kommisjonens rådgivende komité for offentlige anskaffelser. Utover dette har hun arbeidet med slike spørsmål i Norge gjennom mange år.

- Dette er svært viktig for norske, internasjonale innkjøpere, og har vært et hovedkriterium for å gi henne prisen, uttaler juryen.

- Dette var svært overraskende, og spesielt hyggelig å få en slik pris der komiteen også har representanter fra det offentlige, og at det offentlige synes at vi har gjort en god jobb. For vi har jo mange ganger påpekt når det offentlige har gjort feil i forhold til innkjøp. Det viser at vi har samme interesser av at vi utvikler et velfungerende marked for konkurranse, de beste leverandørene og de mest effektive anskaffelsene, sier Gjønnes til Ukeavisen Ledelse.

- Selv om vi på ulike tidspunkt i prosessen har hatt ulike oppfatninger om betydningen av regelverket, så vil jeg si denne prisen viser at vi tross alt er ganske enige likevel. For det er helt klart at offentlig sektor og næringslivet har hatt ulike oppfatninger her, tidligere, konkluderer hun.

NIMA ble opprettet i 1915 og er verdens eldste fagforbund innen sitt fagområde. Firbundet har om lag 2 500 medlemmer i 12 lokalforeninger landet over. NIMA er samtidig en stor leverandør av praktisk rettede kurs innen logistikk, innkjøp og lagerdrift for etterutdanningsmarkedet. NIMA avslutter sin Årskonferanse for offentlige innkjøpere i dag.

Regelverket for offentlige innkjøp baserer seg på flere EU-direktiv. Disse bestemmer blant annet at offentlige innkjøp over 1,7 millioner kroner for kommunene og 1,1 million for staten må lyses ut i hele EU/EØS-området. Norge har i tillegg en nasjonal grense for anbud innen landets grenser. Den er på 500 000 kroner. Det foretas offentlige anskaffelser her i landet for om lag 240 milliarder kroner i året.

Saken fortsetter under annonsen