Uklare spilleregler for private granskere

Publisert: 4. oktober 2013 kl 10.30
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

Granskerbransjen har blitt stor i Norge. De store revisjonsfirmaene og advokathusene har i dag over 100 personer som jobber med granskning på heltid. Den årlige omsetningen er på godt over 100 millioner kroner.

Tidligere Økokrim-ansatt, Erling Grimstad, som i dag leder BDOs granskningsenhet, skriver nå en bok om metodebruk for granskninger. I takt med at det har blitt stadig flere granskninger, og dermed flere som jobber med faget, etterlyser han større krav til faglige kvalifikasjoner.

– Jeg mener tiden er inne for at lovgiver regulerer privat granskning. Blant annet når det gjelder enkelte personvernspørsmål er det på tide at lovgiver kommer med noen føringer, sier Grimstad til Dagens Næringsliv.

Grimstad mener at de fleste grankninger vil ha behov for revisorer, advokater, økonomer, erfaring fra internkontroll og tidligere politietterforskere – avhengig av type sak som skal granskes.

– Uten klare spilleregler for hvordan privat granskning skal utføres er det en risiko for at noen vil gå for langt i å skaffe informasjon. I dag er det et stort handlingsrom og uklare grenser, sier han til Dagens Næringsliv.

Saken fortsetter under annonsen