Hva er egentlig: Et godt driftsresultat?

Publisert: 4. juni 2004 kl 10.23
Oppdatert: 12. februar 2007 kl 14.36

Det er fullstendig bedriftsavhengig og konjunkturavhengig hva som kan regnes som et godt driftsresultat. Man må sammenligne driftsresultat til en bedrift med andre bedrifter i bransjen. Det kan også være slik at et godt driftsresultat det ene året ikke vil være et bra resultat for et annet år.

Hvorfor?

Fordi konjunkturene kan være annerledes eller fordi bedriften er i en annen fase enn tidligere.

Tenker du på hvor i livssyklusen bedriften er?

Ja. Du husker sikkert hvordan IT-selskaper i tidlig fase ble vurdert som bra selv om de hadde negative driftsresultat fordi man regnet med at de ville tjener penger på et senere tidspunkt. Noe fornuft er det bak en slik tankegang, men i de tider burde man vært mer interessert i driftsresultatet enn man var.

Hva forteller egentlig driftsresultatet oss?

Det er det resultatet du får basert på ordinær drift, før skatter. Det måles ofte i prosent av omsetning og forteller om bedriftens evne til å skape et regnskapsmessig overskudd.

Saken fortsetter under annonsen

Hva er et godt driftsresultat målt i prosent av omsetning?

Det avhenger av typen virksomhet. En som kjenner bransjen den aktuelle bedrift er i, vil kunne si om driftsresultatet er godt eller dårlig. Dette nøkkeltallet er ikke til å kimse av. Et bedre driftsresultat enn andre i bransjen, eller sammenlignet med tidligere år, kan fortelle at bedriften har kontroll på kostnadene sine eller sterkere vekst enn sammenlignbare foretak.

Kan det si noe om skjulte verdier?

Nei, men et godt driftsresultat sammenlignet med konkurrentene kan bety at bedriften har immaterielle verdier, som gode systemer og rutiner eller flinke medarbeidere.

Hvor finner vi bransjetall for driftsresultat?

Noe bransjer har normer der nøkkeltall offentliggjøres, noen tall kan fås hos Statistisk sentralbyrå eller hos bransjeorganisasjoner, mens du i enkelte bransjer må lete selv, for eksempel ved å finne nøkkeltallene hos sammenlignbare foretak.

Vil bransjeorganisasjonene helst skjule eller viser viktige nøkkeltall for bransjen sin?

Saken fortsetter under annonsen

De fleste er opptatt av å skaffe sine medlemmer slike tall, slik at brukere av informasjon kan se hvem som er best og dårligst i bransjen.

Hva er forskjellen på driftsresultat og bunnlinje?

Bunnlinjen, som viser selskapets overskudd eller underskudd, er resultatet etter skatt og finanskostnader/-inntekter. Bunnlinjen viser hvilket beløp som blir tilført bedriftens egenkapital. Ved å se på forskjellen mellom driftsresultatet og bunnlinjen, kan du se om bedriften er dyrt finansiert eller har en finansiering som matcher den økonomiske aktiviteten.

Hva forteller det hvis bunnlinjen er forholdsmessig mye dårligere enn driftsresultatet?

- Det kan fortelle at det er noe galt med finansieringen. Enten har bedriften for høye eller for dyre lån.

Er driftsresultatet det viktigste nøkkeltallet?

Det er et svært viktig nøkkeltall, men det er farlig å gjøre analyse bare basert på driftsresultatet. Hvis en bedrift for eksempel har investert mye eller gjort mye vedlikehold, kan det redusere driftsresultatet. Det kan da se ut som om bedriften har gjort det dårligere enn en konkurrentbedrift, som ikke har gjort tilsvarende, men som har svekket posisjonen sin fordi den burde ha investert. Kontantstrømmen sier ofte mer enn driftsresultatet. Den forteller hvilken evne bedriften har til å betale sine løpende forpliktelser, investere og ha kapital til løpende drift. Husk at ingen bedrifter slås konkurs på grunn av insuffisiens alene (dvs. at eiendelene er mindre verd enn gjelden). Man går konkurs når bedriften også er illikvid, det vil si at den ikke har kontanter nok til å betale sin forpliktelser.

Saken fortsetter under annonsen

Hva er kontantstrøm?

Det er alt som går inn og ut av virksomheten av kontanter. Den deles gjerne i tre deler, kontantstrømmen fra driften, fra investeringer (hva du kjøper og selger) og fra finansieringen (hvordan du tar opp gjeld, låner ut til andre, nedbetaler lån osv.). Det må dreie seg om virkelige penger. Avskrivninger er ikke kontantutlegg og inngår derfor ikke i kontantstrømmen. Når du studerer driftsresultat og kontantstrøm sammen, forstår du mer av hvordan virksomheten skaper verdi, men husk at kontantstrøm sier lite om fremtiden. Derfor er det alltid viktig med tilleggsinformasjon (noter) i årsregnskapet.

Så da degraderer vi viktigheten til driftsresultatet?

- Nei, vi må bare vite at det er komplisert å vurdere hvor godt en bedrift går. Driftresultatet forteller investorer og långivere hvordan kapitalen i bedriften forrentes og hvor sikre pengene er, det vil si om bedriften kan gjøre opp for seg. Sannheten er at fokus på driftsresultatet aldri går av moten. Et godt driftsresultat forteller normalt at bedriften har en solid aktivitet som skaper verdier. Driftsresultatet isolerer effekten av hvordan bedriften er finansiert.

Er du sikret å ikke bli lurt når du vurdere en bedrift ut fra både driftsresultat og kontantstrøm?

Nei, dette er komplisert. To selskap kan ha like regnskaper med tilsvarende kontantstrøm og driftsresultat, men det ene har fornøyde kunder og det andre har svært misfornøyde kunder. Da vet vi at de to selskapene kommer til å utvikle seg forskjellig. Du kan bli lurt av regnskapstall fordi det ikke viser viktige verdidrivere. Derfor hjelper det med sunn fornuft i tillegg. I hotellnæringen er overnattingsdøgn og beleggsprosent viktige måleparametere. Hvis man skal analysere en mobiltoperatør, er det svært viktig å vite hvor stor andel av et lands befolkning som har mobiltelefon og utviklingen av operatørenes markedsandeler. Det siste sier hvem som er i medgang.

Er driftsresultat et entydig begrep?

Saken fortsetter under annonsen

- I regnskapssammenheng ja. Det er definert i aksje- og regnskapslovene. I dagligtale kan det hende man legger forskjellig betydning i begrepet.