m__te_ledergrup.jpg

Unødvendige møter

Redaksjonen
Publisert: 23. november 2012 kl 09.47
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.22

Føler du at du bruker så mye tid på møter i løpet av en arbeidsdag at du ikke får gjort det som egentlig er jobben din?

Du er ikke alene, og CBS Money Watch stiller i en artikkel spørsmål ved hvorfor det blir innkalt til alle disse møtene. De konkluderer med at det er noen få gode grunner og mange dårlige grunner. Dette er noen av de dårlige grunnene:

* For å sjekke at folk gjør jobben sin.
Ledere tror de trenger et møte hver uke eller hver dag for å få bekreftet at folk gjør jobben sin. Trenger du et møte for dette, har du antagelig et større problem. Er jobbmålene klare nok? Har du rett team for jobben?

* For å dele informasjon.
Hvis poenget bare er å få ut informasjon , vurder om e-post eller delingsverktøy som Google Docs kan bjøre jobben. Det er en del mennesker som kaller inn til møter fordi de antar at ingen leser noe av det de sender ut. Igjen – dette er et annet problem, og møter er ikke svaret.

* For å sette en tidsfrist
Å be om at en oppgave skal være ferdig til et møte, kan være en måte å sette tidsfrister på. Å ha en kultur der man bruker møter for å sikre seg at ting blir gjort, bør ikke være nødvendig. Det er fullt mulig å sette reelle tidsfrister uten å samle flere mennesker i ett og samme rom.