coach.jpg
Målet må være å få til en transformasjon, som fra larve til sommerfugl, er Karen Kimsey-House fra Coaches Training Institute (CTI), og Grethe og Ulf Deinoff i CTI Nordic i Oslo, enige om.

Coaching-teknikker for ledere

Publisert: 10. juni 2011 kl 16.24
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.24

For å kunne utøve et fokusert og coachende lederskap, må lederne utfordre seg selv og andre til å ta noen store skritt innimellom som endrer dem utover kortsiktige atferdsendringer, som raskt kan snus. Det må en transformasjon til hos den enkelte som gir varige og kraftfulle resultater.

– Det som må til er en transformasjon, som fra larve til sommerfugl. Det skal kile i magen når man vil få det til, sier Karen Kimsey-House.

Kommunikasjon

Hun deltok på CTI Nordics tiårsjubileum i Norge, og kan selv se tilbake på tyve års arbeid som aktiv coach.

– Da CTI startet sin virksomhet, var fokuset rettet mot coaching, men siden 1997 har vi mer og mer utviklet fokuset på lederskap og selvledelse, sier Kimsey-House.

Konseptet skal være uavhengig av kultur og politisk system. Derfor er opplæringen og treningen identisk i alle land.

Rolleforståelse

Annonse

Hun mener at dialogene alt for ofte holdes på et annet nivå enn det menneskelige. Enten går alle rundt grøten og tør ikke ta opp de viktigste spørsmålene, eller så krangles det for åpen scene. Det er derfor et mål å få kommunikasjonen ned på det Kimsey-House kaller et menneskelig nivå, hvor man fritt kan komme med innspill til hverandre og utveksle synspunkt uten at det bryter med den gjensidige tilliten til hverandre.

– På svært kort tid må man da skape en kontakt og tillit som gjør at menneskene i bedriften motiveres til å finne løsninger på utfordringene selv. Her er co-active coaching et meget kraftfullt verktøy, sier Ulf Deinoff, partner i CTI Nordic. «Co» står for connection – det å ha fokus på relasjoner – mens «active» står for action og handling. Deinoff bistår til daglig organisasjoner i endringsprosesser, eller i løse opp i interne konflikter. Han hevder at det er en helt forskjellig opplevelse å snakke med kursdeltakerne før og etter kurset. Hans sier at en co-active og coachende væremåte er den mest effektive kommunikasjonsformen han har lært for å skape kontakt, harmoni og resultater i ulike organisasjoner.

Handlingsmønster

– Hvis flere mennesker, særlig ledere og andre personer med sterk innflytelse på andre, samhandler ut fra et ønske om få det beste ut av hverandre og situasjonen, basert på følelser og forståelse for den enkeltes ønsker og organisasjonens mål, oppstår det magi som skaper uventede resultater, sier Grethe Deinoff, også hun partner og daglig leder av CTI Nordic, samt sertifisert CTI-coach. Hun jobbet 27 år i DnB NOR, og var med på å innføre coaching som kommunikasjonsform og lederverktøy der for noen år tilbake. Det var i den forbindelse hun begynte å interessere seg for CTIs program.

– Coaching gir resultater, og spesielt gode er de om toppledelsen har lært seg coaching-ferdigheter.

Grethe Deinoff mener det må skje en varig endring i i menneskers tankesett og handlingsmønster for å klare å håndtere de utfordringene vi står overfor.

– Å gjøre en endring innenfor den samme rammen som tidligere, vil ikke føre til varig endring. Etter en tid vil situasjonen være som før. Det er først når grunnelementene endres at en reell transformasjon kan skje. En slik prosess er skummelt, men gir ny, dyp innsikt slik at man forandrer tankesett og handlingsmønster. Når dette skjer hos lederen, vil det ha innvirkning på hele organisasjonen, sier hun.

Annonse

Hun forteller at hun har sett at det skjer spennende ting i de organisasjonene hun har vært i når folk blir sett og får se ut over rammene sine. Ikke fordi de har gått til en coach, men fordi forholdene har blitt lagt til rette.

– Og da kommer det opp, innenfra, at de er noe mer enn de var tidligere, at de er en viktig brikke, tilføyer Ulf Deinoff.

– Den du ansetter kommer til deg som leder med hele pakken. Du kan ikke regne med at det bare er den gode siden du får se – og det må du akseptere. En god leder kan transformere svakheter til styrker, sier Grethe Deinoff.

En transformasjon

For å komme i gang, finnes det en egen metodikk for å etablere den kontakten med andre som er grunnlaget for en kommende transformasjon.

– Mange av tilnærmingene tilsvarer hvordan skuespillere lærer for å være sitt beste på scenen. Det hele ligger i stor grad på lederen selv. I forhold til en tradisjonell coaching-situasjon, møter deltakerne ikke en coach som skal eller vil noe på hans eller hennes vegne, men en som gir coaching-ferdigheter man kan bruke som leder. Det dreier seg like mye om hvem du vil være som hva du gjør. Trekkes dette langt nok, skjer det en transformasjon. Det kan alle få til i møte med hverandre. Men det trengs ofte et kurs og trening for å få satt i gang en slik prosess. Det er det vi er her for, sier Grethe og Ulf Deinoff i CTI Nordic.

factbox_148
søn 20.02.2022 23:47
Fire hjørnesteiner

Finn ledige stillinger på lederjobb.no