leder_m__te.dt.jpg

Bruk av sommervikarer

Publisert: 3. juni 2011 kl 08.09
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.31

Spørsmål: Jeg er ansatt i et selskap som har behov for en del vikarer i sommer. I den forbindelse lurer jeg på om vi kan ansette så mange sommervikarer vi vil, eller om antall sommervikarer må samsvare med antall faste ansatte som går ut i ferie? Er det andre regler vedrørende sommervikarer vi må være oppmerksomme på?

Svar: Når det gjelder sommervikarer, og adgangen til å ansette slike, reguleres dette i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav b. Vikaren skal utføre «arbeid i stedet for en annen eller andre». Dette innebærer for eksempel at én vikar kan ansettes midlertidig for å utføre arbeidsoppgavene til to forskjellige faste ansatte som avvikler ferie. Likeså kan to vikarer ansettes for å utføre oppgavene som tilhører én fast ansatt. Det er altså intet krav at det ansettes samme antall sommervikarer som antall fast ansatte som skal ut i ferie.

Videre er det i utgangspunktet heller intet krav om at vikaren utfører det samme arbeid som den eller de det vikarieres for. Internt i selskapet kan dere derfor rokkere på arbeidsoppgavene, for eksempel slik at en fast ansatt som ikke skal avvikle ferie, overtar oppgavene til en som skal ta ferie, og vikaren utfører arbeidsoppgavene til den fast ansatte som ikke avvikler ferie. Hvis vikaren derimot skal utføre oppgaver som ikke tidligere har blitt utført i selskapet, vil ansettelsen ikke være i et vikariat. Dersom arbeidsoppgavene som skal utføres, er avgrenset i tid eller omfang kan det benyttes midlertidig tilsetting etter aml. § 14-9 1. a). Dere må huske å opprette skriftlige arbeidsavtaler med sommervikarene i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5. I utgangspunktet gjelder de samme minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen for vikarer som gjelder for fast ansatte. I tillegg må det oppgis den forventede varigheten på vikariatet.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no