Efta gir Norge medhold i at de kan straffe og kreve tilbakebetaling fra dagpengemottakere som har oppholdt seg i utlandet. 

Foto
Gorm Kallestad / NTB
 
 

Efta-domstolen frikjenner Norge i dagpengesaker

Publisert: 30. juni 2021 kl 15.03
Oppdatert: 30. juni 2021 kl 15.03

De rådgivende uttalelsene kommer onsdag i to saker der Trygderetten og Borgarting lagmannsrett har bedt Efta-domstolen om tolkning av EØS-regelverket.

I uttalelsene gir Efta-domstolen Norge medhold i at det er i tråd med EØS-regelverket å kunne straffe eller kreve penger tilbakebetalt fra dagpengemottakere som oppholder seg i utlandet.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Efta-domstolen kom i mai fram til at Norge ikke kan begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger og sykepenger til personer som har reist til et annet EØS-land, fordi det er beskyttet av bevegelsesfriheten i avtalen.

Reglene for dagpenger er i EØS-forordningen regulert på en annen måte enn sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Saken fortsetter under annonsen