Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) setter av milliarder til blant annet ferjer og kommuner i sitt forslag til endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag for 2022. 

Foto
Stian Lysberg Solum / NTB
 
 

Her henter Støre budsjettpengene fra

Publisert: 9. november 2021 kl 08.30
Oppdatert: 11. november 2021 kl 11.22

– Vi flytter på 18 milliarder kroner totalt, og det er mer enn Solberg gjorde da hun tok over i 2013.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til NTB da hans regjering mandag la fram sitt forslag til endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag for 2022.

6,6 milliarder i skatter og avgifter

Der har Støre-regjeringen ryddet plass til milliardkutt i elavgiften og ferjeprisene, og satt av store summer til klima og kommunene.

Men den nye regjeringen vil ikke bruke så mye som en oljekrone mer enn sin forgjenger.

For å finansiere alle grepene sine, foreslår Støre-regjeringen samlet sett å øke skatter og avgifter med 6,6 milliarder kroner påløpt i 2022 sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Isolert sett vil avgiftene kuttes med 2,2 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av det foreslåtte kuttet i elavgiften, skriver E24.

Saken fortsetter under annonsen

Skroter fritidskort

I tillegg gjøres det flere små og store kutt forskjellige steder i budsjettet. Flere av dem rammer prosjekter igangsatt av Solberg-regjeringen.

Blant annet foreslår Støre-regjeringen å skrote et av KrFs hjertebarn, fritidskortet, fra 1. juli neste år. Det vil gi en innsparing på om lag 300 millioner kroner.

Det kuttes også i kapitalen til fornybarfondet Nysnø, som Venstre lenge har vært en pådriver for. Reduksjonen er på 400 millioner kroner, hvorav 140 millioner er risikokapital.

Kutter bistandsbudsjettet

Her er flere av regjeringens foreslåtte inndekkinger:

  • Bistandsbudsjettet kuttes med 750 millioner.

  • Statsbyggs reguleringsfond reduseres med 500 millioner.

  • Tilskuddet til Nasjonalmuseet kuttes med 250 millioner kroner.

  • Pensjonstilskuddet til private barnehager nedjusteres til 10 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager fra 1. januar 2022. Ifølge regjeringen påvirker ikke dette pensjonene til ansatte i private barnehager, men gir like fullt en innsparing på 168,9 millioner kroner.

  • Bevilgningen til mindre investeringstiltak på riksveier reduseres med 270 millioner.

  • Kutt i statlige virksomheters konsulentbruk på 40 millioner kroner.

  • Reduserte utgifter til bygging av Stad Skipstunnel på 365 millioner kroner som følge av utsatt byggestart.

Saken fortsetter under annonsen