Forfatter Jan Arild Snoen mener Beijing-OL bør boikottes, og håper boken hans kan skape bedre forståelse for et viktig tema.
Foto
Edvard Thorup
«Den nye kalde krigen. USA mot Kina»

– Kinas økende makt er ett av vår tids største spørsmål

Publisert: 16. november 2021 kl 08.00
Oppdatert: 16. november 2021 kl 10.52

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Kinas økende makt og de utfordringer det skaper for den nåværende USA-ledede verdensorden er ett av vår tids største spørsmål. Det vil være styrende for politikken på en rekke områder.

– Også som privatpersoner må vi ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til en ledende handelsmakt som i økende grad bryter menneskerettighetene, truer sine naboer og opptrer som en bølle på den internasjonale arenaen.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Trusselen fra Kina kan komme fra to helt ulike retninger: Økonomisk ustabilitet og nedgang som truer velstanden i hele verden, eller at Kina blir så mektig at resten av verden må danse etter landets pipe. Gjentatte varsler om det første har ikke slått til, men jeg trekker frem en rekke ubalanser som utgjør en risiko, særlig en voldsom gjeldsoppbygging i bedriftene og bobler i eiendomsmarkedet.

– Kinas vekst vil trolig avta fremover, og dermed også den andre trusselen. Den viktigste grunnen til det er aldring og krympende arbeidsstyrke, samtidig som Xi-diktaturet hemmer dynamikken i næringsliv og innovasjon.

Saken fortsetter under annonsen

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Boken gir seg ikke ut for å være banebrytende, men summerer opp den internasjonale forskningen på Kina de senere år. Jeg plasserer meg i den leiren som ikke tror Kina blir verdens ledende makt i overskuelig fremtid, og kritiserer overdrevne fremstillinger av landets suksess, også fra norske kommentatorer.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Dette er jakt på et bevegelig mål. Under skriveprosessen er Xi-regimets politikk endret på viktige områder, og selv mens den var i trykken er det foretatt justeringer. Ambisjonene om å være helt oppdatert har delvis måttet vike for et mål om at leseren gjennom boken skal være bedre i stand til å tolke og forstå den løpende utviklingen.

Hva vil du oppnå med boken?

– Hovedmålet er å skape bedre forståelse for et viktig tema. Boken avslutter med et par normative kapitler om hvordan vi skal forholde oss til Kinas maktmisbruk og menneskerettighetsbrudd, blant annet gjennom handelspolitikken. Og så burde Beijing-OL boikottes!

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

Saken fortsetter under annonsen

– Etter hvert av de 26 kapitlene bør leseren føle at hen har lært noe nytt og viktig, og fått utfordret en tidligere oppfatning.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Kina blir en stadig viktigere del av norsk utenrikspolitikk, så jeg håper vår nye utenriksminister Anniken Huitfeldt kan ta seg tid til den. Begge de to foregående regjeringene (Stoltenberg og Solberg) har vist en unødig unnfallende holdning overfor Kina.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor?

– Charles C. Manns tobindsverk 1491 og 1493, om Amerika (nord og sør) før og etter Columbus er velskrevne og interessante, uansett politisk ståsted (utgitt i 2005 og 2015). Historieskrivning på sitt beste, med noe nytt å lære i hvert eneste kapittel.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Jeg leste Alexander Solsjenitsyns «GULag-arkipelet» som tenåring, og det ble en varig vaksine mot alle former for totalitære ideer. At Solsjenitsyn senere viste seg å være en reaksjonær russisk nasjonalist ødelegger ikke for hans storhet som historieforteller.

Saken fortsetter under annonsen

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Jeg har en dobbel bekymring, og det gjelder både Norge og verden for øvrig: Noen har lett latt seg drive med av demagogi og konspirasjonsteorier. Andre har for lett vært villig til å akseptere urimelig og unødige innskrenkninger i sin og andres frihet. Vår evne til å handle rasjonelt under usikkerhet er skjør.

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Jan Arild Snoen (57)
søn 20.02.2022 23:47
  • Yrke: Forfatter og kommentator
  • Utdannelse: Videregående skole
  • Bosted: Oslo
  • Aktuell med: «Den nye kalde krigen. USA mot Kina»
  • Forlag: Dreyer
  • Antall sider: 347