Finansminister Jan Tore Sanner (H) møter pressen hjemme på morgenen før han legger fram statsbudsjettet for 2022. 

Foto

Javad Parsa / NTB

Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Publisert: 12. oktober 2021 kl 08.25
Oppdatert: 13. oktober 2021 kl 09.55
 • Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

 • 2 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunene, som også får varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

 • Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

 • Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

 • Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

 • Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

 • 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

 • 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

 • 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

 • 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

 • Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

 • Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

 • Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

 • Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

 • 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

 • 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

 • 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

 • 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

 • 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

 • Momsfritaket for elbiler videreføres.

 • Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

 • Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

 • Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

 • Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

 • 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

 • 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

 • Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

Saken fortsetter under annonsen