– Det som er dilemmaet med rent karakterbasert opptak, er at det skaper noen som vinner og noen som taper kampen om plassene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Foto
Beate Oma Dahle / NTB
 
 

Regjeringen skroter endringene i opptaket til videregående

Publisert: 5. november 2021 kl 08.26
Oppdatert: 24. november 2021 kl 13.52

– Den nye regjeringen vil at fylkene selv skal få bestemme inntaksmodell til de videregående skolene. De nasjonale reglene om karakterbasert inntak, også kalt fritt skolevalg, som Solberg-regjeringen innførte før sommeren, blir dermed opphevet, skriver regjeringen i en pressemelding.

De nye reglene skulle uansett ikke tre i kraft før våren 2022, så dermed innebærer skrotingen ingen praktiske forandringer, men at dagens system opprettholdes.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil la det være opp til fylkene å bestemme opptaksreglene.

– Vi har dyktige lokalpolitikere som har kjennskap til næringsliv og regionale fortrinn, og som vet best hvordan inntaket bør organiseres. Vi kan ikke fra sentralt hold tre et system nedover hodet på fylkene, sier hun.

– Dilemma

Overfor NRK legger hun ikke skjul på at hun synes karakterbasert opptak er problematisk:

– Det som er dilemmaet med rent karakterbasert opptak, er at det skaper noen som vinner, og noen som taper kampen om plassene, sier Brenna til NRK.

Saken fortsetter under annonsen

Vedtaket fra den borgerlige regjeringen betød at fylkeskommunene enten måtte ha karakterbasert opptak i hele fylket, eller innenfor maksimalt seks fastsatte inntaksområder.

– Fylkene er forskjellige

I dag har fylkeskommunene ulike inntakssystemer. Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal har fritt skolevalg i hele fylket, mens Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder.

Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag følger ulike varianter av nærskoleprinsippet.

– Fylkene er forskjellige, de har ulike utfordringer og ulik geografi derfor kan vi ikke ha én inntaksordning for hele landet. Mange steder er det store avstander mellom skolene, og ved å påtvinge disse fylkene karakterbasert inntak, risikerer man at elever må pendle langt for å komme til skolen, sier Brenna.