SSB-forsker Thomas von Brasch tror på normalisering av økonomien og renteheving i september i takt med gjenåpningen av samfunnet. 

Håkon Mosvold Larsen / NTB
 
 
SSB

Tror på normalisering av økonomien og renteheving i september

Publisert: 4. juni 2021 kl 09.14
Oppdatert: 4. juni 2021 kl 09.14

Den første renteøkningen kommer trolig allerede i september, heter det i en rapport om konjunkturtendenser som ble lagt fram fredag morgen.

– Det siste året har koronapandemien vært fullstendig styrende for utviklingen i norsk økonomi. Den vil fortsatt begrense aktiviteten den nærmeste tiden, men nå ser det ut til at økonomien er ved et vendepunkt, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Han mener at innhentingen vil være særlig sterk i de arbeidsintensive næringene som har vært hardt rammet av smitteverntiltakene.

Ledigheten reduseres

Tjenestenæringene som har vært hardest rammet av smitteverntiltakene, som overnatting, servering og reiseliv, sysselsetter omtrent 20 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Når samfunnet åpner helt, og disse næringene får opp aktiviteten, vil arbeidsledigheten ifølge SSBs prognoser reduseres relativt raskt den første tiden. Ifølge beregningene blir ledigheten 4,6 prosent i 2021, fallende til 3,7 prosent i 2024.

– Når vi kommer til slutten av 2021 venter vi at økonomien er tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020. Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover. Først i 2023 anslår vi at arbeidsledigheten er tilbake på det vi regner som et mer normalt nivå, sier von Brasch.

Annonse

BNP øker

SSB anslår at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 3,1 prosent i år. Denne oppgangen er noe svakere enn tidligere anslått og henger sammen med en svak utvikling i aktiviteten i begynnelsen av året, samtidig som store deler av norsk økonomi har vært stengt eller innskrenket så langt i 2021.

I mars i år var aktiviteten i norsk økonomi rundt 3 prosent lavere enn i februar 2020.

– Når vi kommer til slutten av 2021 venter vi at økonomien er tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020. Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover, understreker han.

Renta går opp

Når økonomien begynner å skyte fart igjen tror SSB at styringsrenten mest sannsynlig vil heves fra dagens 0 prosent til 0,25 prosent i september. Deretter vil renten heves gradvis opp til 1,75 prosent i 2024.

SSB mener også at boligprisene vil flate ut og ende på en vekst mellom 9 og 10 prosent som årsgjennomsnitt i 2021.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no