Roger Ryberg fikk kjedet på som ordfører i det nye storfylket Viken i 2017. Snart er fylket høyst trolig historie. Til høyre Anette M. Solli (H), til venstre fylkesordfører Ole Haabet (Ap) i daværende Østfold.

Foto
Vidar Ruud / NTB
 
 

Viken trolig snart en saga blott – regningen kommer på flere hundre millioner

Publisert: 17. desember 2021 kl 10.49
Oppdatert: 17. desember 2021 kl 10.49

– Solberg-regjeringen slo sammen Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner mot deres vilje, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) på en pressekonferanse fredag morgen.

Fylkesrådet mener at storfylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon.

– I fylkesrådets plattform sier vi at når et nytt stortingsflertall åpner for oppdeling av tvangssammenslåtte fylker, så vil fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. I dag følger vi opp dette, sa Jacobsen.

– I tråd med Hurdalsplattformen er det fylkestinget i Viken som skal beslutte om Viken skal oppdeles. Fylkesrådet har nå gitt vår anbefaling og overlater herved saken til fylkestinget.

Viken har over 1,2 millioner innbyggere og 51 kommuner.

De ansatte blir med videre

– Demokratiaspektet er det viktigste som gjelder, når vi fremmer en sak om oppdeling av Viken, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) til NRK.

Saken fortsetter under annonsen

Fylkesrådet går inn for virksomhetsoverdragelse, slik at alle ansatte skal være trygge på at de fortsatt har jobb når fylket løses opp.

– Så er det klart at dette blir krevende økonomisk, det blir en engangssum på mellom 310 og 440 millioner. Vi må også sørge for at de nye fylkene har en sunn og bærekraftig økonomi, sier fylkesråd for finans Edvin Søvik (Ap).

Fylkesrådet skriver i en pressemelding at de forventer at kostnadene ved en oppdeling fullt ut kompenseres fra staten, og at alle de tre nye fylkeskommunene sikres en sunn økonomi.

Små endringer i de gamle fylkene

Ap, Sp, SV, Frp og Rødt i Viken har allerede varslet at de ønsker å løse opp fylket. Dermed ligger det an til at flertall for å løse opp det store fylket og gå tilbake til de tre opprinnelige: Østfold, Akershus og Buskerud. Det vil si «i den grad det er mulig», heter det i fylkesrådets innstilling.

Fylkesstrukturen er korrigert for gjennomførte kommunesammenslåinger i 2020 ved at Jevnaker er lagt til Buskerud og Lunner er lagt til Akershus.

Diverse kommunesammenslåinger fører til at Buskerud får rundt 7 prosent færre innbyggere, mens Akershus får rundt 5 prosent flere innbyggere.

Saken fortsetter under annonsen

– De tre opprinnelige fylkeskommunene vil fortsatt være på størrelse med landets øvrige fylkeskommuner og dermed fullt ut i stand til å gi innbyggerne gode tjenester, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Fylkestinget behandler saken 23. og 24. februar.

Opposisjonen ikke nådig

KrF mener en fylkesoppløsning er som å gå baklengs inn i framtida og uvettig sløsing av penger.

– Uavhengig av om det er staten eller fylkeskommunen selv som skal dekke disse kostnadene, er dette penger som kunne vært brukt på andre formål. Som for eksempel flere lærere, utdanne flere sykepleiere, bedre kollektivtilbud. Det er ufattelig at fylkesrådet mener en oppløsning er riktig og fornuftig pengebruk, sier KrFs Ida Lindtveit Røse.

Høyre er ikke uventet enig i at fylkesrådets anbefaling er uklok:

– Reverseringene til Senterpartiet koster fellesskapet dyrt. Oppløsningen av Viken er intet unntak. Jeg håper utredingen som legges fram i dag, får Arbeiderpartiet til å revurdere. Så håper jeg Vedum står bak løftet om å ta hele regningen, dette burde ikke gå utover innbyggernes velferdstilbud i Viken, sier Mudassar Kapur, partiets kommunalpolitiske talsperson.

Saken fortsetter under annonsen