Foto

NTB Scanpix

OVERBLIKK

Slik ser økonomien ut akkurat nå

Publisert: 6. april 2017 kl 09.30
Oppdatert: 24. november 2021 kl 13.33

BNP-vekst

Den norske gullalderen er på hell. Etter en periode med oljedrevet økonomisk vekst, har pilene begynt å peke nedover.  

 

 

Oljeprisen

At oljebransjen er en dominerende aktør i norsk økonomi, er ikke å komme fra. Påløpte investeringer på norsk sokkel har falt siden toppåret i 2014. Det henger sammen med det kraftige fallet i oljeprisen som inntraff på slutten av sommeren det året. Sammenlignet med januar 2016 har oljeprisen nesten doblet seg igjen, men fortsatt omsettes et fat olje til halvparten av nivået i 2013 og 2014.

Saken fortsetter under annonsen

 

 

Renter og gjeld

Store deler av Sør-Europa har egentlig ikke fått orden på økonomien sin etter finanskrisen. Et resultat er lave renter i Europa som har bidratt til å holde rentenivået lavt også i Norge i lang tid. Det har fått fart på opptaket av gjeld i husholdningene som nå har nesten tre ganger så mye gjeld per innbygger som i 1996. Mesteparten av gjelden har gått inn i boligmarkedet. 

 

 
Saken fortsetter under annonsen

Befolkningsvekst

I det lange løp er det to ting som gir økonomisk vekst; at vi blir flere som kan arbeide, og at vi finner på smartere måter å gjøre ting på. Og vi er blitt flere. Under gullalderen økte den norske befolkning med over 800.000 mennesker. En stor del av denne veksten er innvandring. Men vi er ikke blitt så veldig mye bedre til å gjøre ting smartere. Veksten i den såkalte bruttoproduktiviteten per utførte timeverk har vært lav de siste årene.

 

 

Alle tall er hentet fra SSB, Norges bank og Finanstilsynet. Tallene oppdateres løpende med de ferskeste utgivelsene.

Saken fortsetter under annonsen