Direktør Bjørn Erikstein går som direktør ved Oslo universitetssykehus. Her sammen med styreleder Gunnar Bovim.

Foto

Terje Pedersen / NTB scanpix 

Sykehusbråket

Har styrets tillit, men går likevel av

Publisert: 24. juni 2019 kl 10.14
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

Ved 12.15-tiden i dag kom konklusjonen etter det ekstraordinære styremøtet ved Oslo universitetssykehus (OUS): Bjørn Erikstein har tillit fra styret ved Oslo universitetssykehus, men ønsker selv å fratre. Han har vært OUS sin øverste leder siden 2011 og ønsker å gå av 1. juli i år.

Foto

Styret i Oslo Universitetssykehus har tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein. Likevel øsnker han selv å fratre 1. juli. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 

 

Alvorlig situasjon

Styreleder Gunnar Bovim ved OUS orienterte pressen etter det ekstraordinære styremøtet mandag.

– Styret ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått, og vil peke på at det er viktig med god tillitsfull dialog mellom ledelsen, ansatte og brukerne i det arbeidet Oslo universitetssykehus står oppe i, sier Bovim.

Her er vedtaket fra styremøtet: «Styret har mottatt kopi av brev fra foretastillitsvalgte av 18. juni 2019. Styret har vurdert henvendelsen, og uttrykker tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein».

I tillegg heter det: 

Saken fortsetter under annonsen

«Styret har fortløpende blitt informert om uenigheter innad i organisasjonen om ulike løsningsforslag for fremtidens Oslo universitetssykehus. Styrets og direktørens mandat har hele tiden vært å finne løsninger innenfor foretaksmøtenes vedtak.»

LES MER | Her er dokumentene til det ekstraordinære styremøtet ved OUS 24. juni

Arbeidet med å konstituere en ny administrerende direktør og rekruttere en ny starter nå.

Stort trykk

Foto

Venner av Ullevål sykehus aksjonerte i forbindelse med styremøtet i Oslo Universitetssykehus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hovedpersonen selv, administrende direktør Bjørn Erikstein, til dette til NRK:

– Det er en samlet vurdering som jeg har gjort og som jeg har brukt litt tid på. Prosessen startet uker før dette brevet om mistillit kom. Det har vært et stort trykk mot meg som person, jeg tenkte at nå er nok nok.

Saken fortsetter under annonsen

LES MER | Presidenten i Legeforeningen: – En ny leder må gjenreise tilliten

Bjørn Erikstein (67)

Lege, onkolog (studerer og behandler kreft) og helseleder. Han har siden desember 2011 vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus.

Erikstein er cand. med. (1978) og dr. med. (1992) fra Universitetet i Oslo, og spesialist i onkologi (1993).

Han var viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Sør RHF fra 2003 til 2004 og administrerende direktør i Helse Sør RHF fra 2005 til 2007. Fra 2007 til 2011 var han ekspedisjonssjef for spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Ansatte mot ledelse

Torsdag vedtok styret i Helse sør-øst som ventet å legge ned Ullevål sykehus og dermed stå fast på planen fra 2016 med Gaustad som nytt regionsykehus og Aker som nytt lokalsykehus. Sykehusstriden ruller altså uansett videre.

Klokka 10:00 i dag startet styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus det ekstraordinære møtet for å avklare om sykehusdirektør Bjørn Erikstein fortsatt har styrets tillit.

18. juni varslet fagtillitsvalgte ved OUS) i brevs form at de ikke lenger har tillit til ham.Tillitsvalgte og fagansatte mener ledelsen ved OUS ikke har lyttet til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Dagens møte på Ullevål, som ble avsluttet ved 12-tiden mandag, var er ifølge Akademikernes representant i Helse sør-øst-styret, Christian Grimsgaard, det første ekstraordinære styremøtet i OUS sin historie.

I tillegg til administrerende direktør Bjørn Erikstein, presiserer Psykologforeningen og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) at den manglende tilliten også gjelder klinikklederne, som det er 15 stykker av ved OUS.

Saken fortsetter under annonsen

Det første styret gjorde var å lukke møtet for alle andre enn styremedlemmer. Dermed ble også administrerende direktør Bjørn Erikstein utestengt fra møtet.

Sykepleierne alene

Torsdagens styremøte i Helse sør-øst viser også at det er uenigheter mellom de ansattes organisasjoner:

Sykepleierforbundets konserntillitsvalgte Kirsten Brubakk fikk bare sin egen stemme til dette forslaget, der hun altså foreslår å vrake Aker:

«Styret ber om at fremtidig virksomhetsmodell for OUS utvikles i aksen Rikshospitalet - Ullevål; sammen med et spesialisert kreftsykehus».

Resten av styret inkludert – inkludert de andre ansattvalgte – stemte imot.

I dagens Dagsavisen utdyper Brubakk:

Saken fortsetter under annonsen

– Det er allerede stor mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi ønsker ikke å spre denne kompetansen over for mange sykehus, men samle tilbud for å gi best mulige tjenester til befolkningen, sier hun.

Ber om mer involvering

Selv om styret i Helse sør-øst vedtok også at «Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og sørger for bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar med Helse sør-østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet.»