Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortinget etter finanstalen til finansminister Siv Jensen (Frp) i forbinelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. 

Foto

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Vedum raser mot nytt sentraliseringstiltak fra regjeringen

Publisert: 7. oktober 2019 kl 10.29
Oppdatert: 7. oktober 2019 kl 15.11

Med det forsvinner 237 lokale skattekontorer, og alle stillingene som i dag er kommunale, flyttes inn under den statlige forvaltningen.

– Regjeringen har ingen grenser for hvor mange tjenester og arbeidsplasser som skal sentraliseres vekk fra folk, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Fra før har Høyre og Frp lagt ned lensmannskontorer, skattekontorer og Nav-kontorer i hele landet, og senest i forrige uke kom forslaget om å legge ned tingretter og ta vannkraftinntekter fra kommunene. I dag kom nyheten om at over 200 skatteinnkrevingskontorer i hele landet skal sentraliseres, sier Vedum.

Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte budsjettet i Stortinget mandag. Hun slo fast at det nå vil bli 56 sterke fagmiljøer over hele landet.

«Mer effektiv»

Alle kommuner har i utgangspunktet egne innkrevingskontorer, men mange kommuner har valgt å samarbeide om innkrevingen.

– Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Det skal gjøre innkrevingen mer effektiv, enklere for næringslivet og publikum samt styrke innsatsen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, heter det i budsjettforslaget.

Saken fortsetter under annonsen

Tiltaket blir nevnt blant Finansdepartementets hovedprioriteringer.

– Høyre og Fremskrittspartiet har ikke lært noe av valget, der folk ga tydelig beskjed om at de ikke vil ha mer stordrift og sentralisering. Det første regjeringen gjør, er likevel å sentralisere enda mer. Det er så arrogant at jeg har nesten ikke ord, sier Vedum.

Stemt ned i 2015

I 2014 foreslo regjeringen å redusere antall skatteoppkrevingskontorer fra 288 til omkring 30 og gjøre skatteoppkrevingen til en statlig oppgave. Men forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

Budskapet var den gang at tiltaket over tid kunne redusere antall ansatte med rundt 500 og spare statskassen for flere hundre millioner kroner.

Skattedirektøren har vært opptatt av at en reform som den regjeringen nå på nytt foreslår, kan være et viktig grep i kampen mot svart økonomi.