Foto

iStock

Danmark skal utjevne forskjellene mellom by og land med milliardpakke

Publisert: 30. januar 2020 kl 14.14
Oppdatert: 30. januar 2020 kl 14.42

Den danske regjeringen er klar med et forslag til en «utjevningsreform» som skal sikre likere økonomiske vilkår mellom by og land.

Bakgrunnen skal være en bekymring for at landet er mer oppstykket og at det er ulike vilkår for å levere tjenester til borgerne fra kommune til kommune.

I forslaget legges det opp til at rike kommuner, som i dag ligger rundt og nord for København, til sammen skal betale inn 1,4 milliarder danske kroner, som så skal fordeles på fattigere kommuner.

Foto

Det er særlig kommunene hovedstadsområdet som må betale til distriktene. Foto: iStock.

58 kommuner er ventet å tjene på omfordelingen, mens 34 er ventet å måtte betale. Seks blir upåvirket.

– Selv om du kanskje ikke bor i et område av landet hvor det boomer med vekst og arbeidsplasser, så skal det være slik at man har en berettiget forventing om at man får skikkelig velferd, sier Morten Bødskov i Finansministeriet ifølge Altinget.

Norske kommuner jevner ut

Saken fortsetter under annonsen

I Norge har man hatt en tradisjon for å forsøke å jevne ut forskjeller mellom kommunene i mange år.

I den siste kommuneproposisjonen for 2020 er det lagt opp til at Oslo sender 3 milliarder kroner til distriktene via ordningen for inntektsutjevning.