Finansminister Jan Tore Sanner (H, t.v.) og statsminister Erna Solberg (H) møter tirsdag pressen i forbindelse med at utbruddet av koronasmitte nå også får økonomiske konsekvenser.

Terje Pedersen / NTB scanpix
 
 

 

Dette er grepene Norge kan møte viruskrakket med

Publisert: 10. mars 2020 kl 08.19
Oppdatert: 10. mars 2020 kl 08.19

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) redegjør for sine vurderinger av økonomiske krisetiltak på en pressekonferanse tirsdag.

– De må gi råd om hvordan aktørene bør forholde seg. De bør komme med noe som kan dempe risiko for panikk og dårlige beslutninger, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.

Han understreker at ytterpunktet i smittesituasjonen – at alle holder seg hjemme – vil få dramatiske konsekvenser:

– Regjeringen må også se på tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av de tiltakene man er nødt til å gjøre.

Støtte til permitterte

Eksperter tror de mest umiddelbare tiltakene vil være å hjelpe bedrifter i utsatte næringer som turisme, som havner i en umiddelbar pengeskvis på grunn av svikt i etterspørselen. Flere hundre ansatte i hotellkjeden Nordic Choice blir nå permittert.

– Hvis koronaviruset sprer seg ordentlig til Norge, og vi må stenge ned bedrifter som i Kina og Italia, vil det mest nærliggende være politiske tiltak som støtte til folk som blir permittert, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til NTB.

Annonse

Norsk Industri ber staten vurdere utsatt betaling av arbeidsgiveravgift eller formuesskatt for familieeide bedrifter som ikke er børsnotert.

– Dette er noe myndighetene må vurdere, sier Holden.

Men siden det er usikkert hvor langvarig og dyp krisen blir, har ekspertene liten tro på at regjeringen allerede nå kommer med en egen krisepakke for å holde aktiviteten oppe.

Uansett gir oljefondet på nær 10.000 milliarder kroner regjeringen stort handlingsrom. Samtidig er det politisk krevende for regjeringen å bruke mer oljepenger, siden oljepengebruken allerede er økt kraftig de siste årene.

Spår rentekutt

Pengepolitikken er en annen viktig buffer. Problemet er at styringsrenten fremdeles ikke har nådd høyere enn 1,5 prosent etter finanskrisen for over ti år siden. Dermed har Norges Bank lite å gå på når det gjelder ytterligere kutt for å stimulere økonomien.

Ekspertene tror likevel sentralbanken kommer til å kutte renten med 0,25 prosentpoeng på sitt neste møte 19. mars. Men Bruce tror ikke Norges Bank vurderer mer uvanlige tiltak, som å kjøpe verdipapirer eller «trykke penger» gjennom såkalte kvantitative lettelser for å skape økt aktivitet.

Annonse

– Det har sentralbanken selv sagt at sitter veldig langt inne i Norge, sier han.

Bruce tror derimot det kan bli aktuelt for Norges Bank å trå til med tilskudd i form av likviditetslån eller hjelp hvis det på skulle bli en krise i det finansielle systemet.

Permitteringer og lønnskutt?

Holden og Bruce tror foreløpig ikke virusfrykten i stor grad vil virke direkte inn på vårens lønnsoppgjør. Men hvis etterspørsel faller bort og råvarer ikke kommer, kan det gi store kostnader for noen bedrifter, påpeker Holden:

– Da kan det være snakk om reduksjon i arbeidstiden, eventuelt kombinert med at arbeidstakere går noe ned i lønn for en periode, dersom dette er nødvendig for å redde virksomheten.

Bruce tror trøbbel i enkeltbedrifter kan gi seg utslag i lavere tillegg lokalt.

Nedturen rammer Norge ved at børsfallet i seg selv får effekt via pengemarkedene og kan gjøre kapital dyrere. Samtidig reduseres aktiviteten som følge av nedstengninger, og oljeprisfallet rammer Norge spesielt.

Annonse

Tirsdag kommer regjeringen med sitt første svar.

– Vi jobber på høygir og har tett kontakt med næringslivet og bankene. Vi følger særlig med på reiselivsnæringen, industrien og andre næringer som er særlig utsatt, sier Sanner.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no