Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler hvert åttende år samtlige stortingsmandater på de 19 valgdistriktene. 

Foto
Gorm Kallestad / NTB scanpix
 
 

Møre og Romsdal, Buskerud og Oppland mister stortingsmandater

Publisert: 27. april 2020 kl 10.15
Oppdatert: 27. april 2020 kl 10.15

Oppland går fra sju til seks mandater, Buskerud går fra ni til åtte mandater, det gjør også Møre og Romsdal.

På den andre siden har Oslo og Akershus fått flere stortingsmandater i den nye mandatfordelingen. Akershus får to nye, og går med det fra 17 til 19 mandater. Oslo får ett nytt mandat og får dermed 20 stortingsmandater totalt.

– Oslo og Akershus har hatt stor befolkningsøkning siden sist mandatfordeling. Det er derfor disse valgdistriktene har fått flere mandater, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I de øvrige valgdistriktene er det ingen endringer.

De gamle fylkene er fortsatt valgkretser under stortingsvalget høsten 2021. Fordelingen skal i utgangspunktet gjelde for stortingsvalgene i 2021 og 2025.

Regjeringen har satt ned et utvalg ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk, som skal foreslå ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utredningen skal avgis til departementet 27. mai.

For knappe to uker siden ble det kjent at flertallet i valglovutvalget mener at de 19 gamle fylkene bør beholdes som valgdistrikter til Stortinget.

Saken fortsetter under annonsen

Den nye valgloven vil gjelde fra stortingsvalget i 2025.

Fordeling av mandatene ved neste stortingsvalg

Fordelingen av stortingsmandater på de 19 valgdistriktene som gjelder fra stortingsvalget i 2021. Endring fra forrige mandatfordeling i parentes.

 • Østfold – 9 mandater

 • Akershus – 19 mandater (+2)

 • Oslo – 20 mandater (+1)

 • Hedmark – 7 mandater

 • Oppland – 6 mandater (-1)

 • Buskerud – 8 mandater (-1)

 • Vestfold – 7 mandater

 • Telemark – 6 mandater

 • Aust-Agder – 4 mandater

 • Vest-Agder – 6 mandater

 • Rogaland – 14 mandater

 • Hordaland – 16 mandater

 • Sogn og Fjordane – 4 mandater

 • Møre og Romsdal – 9 mandater (-1)

 • Sør-Trøndelag – 10 mandater

 • Nord-Trøndelag – 5 mandater

 • Nordland – 9 mandater

 • Troms – 6 mandater

 • Finnmark – 5 mandater

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet