Skattedirektør Hans Christian Holte og administrerende direktør i KS, Lasse Hansen er svært fornøyd med avtalen som er signert. 

Foto

Magnus Knutsen Bjørke

Ny datadeling åpner for mer forutseende kommuner

Publisert: 11. juni 2020 kl 09.59
Oppdatert: 11. juni 2020 kl 09.59

Onsdag 10. juni signerte skattedirektør Hans Christian Holte og administrerende direktør i Kommunenes organisasjon (KS), Lasse Hansen, avtalen som gir KS ansvaret for å distribuere folkeregisteropplysninger til kommunal sektor.

– Dette er et viktig steg for at samfunnet skal få mer verdi ut av Skatteetatens data og vi ser frem til å knytte KS enda tettere til oss, både operativt og i styringen av folkeregisteret som en nasjonal felleskomponent. Vi har jobbet lenge for å få på plass denne avtalen, og jeg gleder meg til samarbeidet og gevinstene dette vil gi for den enkelte kommune og deres innbyggerne, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Avtalen innebærer at KS tar rollen som såkalt segmentansvarlig for alle kommunene. KS vil dermed operere på vegne av hele sektoren, og blir med avtalen også ansvarlig for førstelinje for brukerstøtte og veiledning, i tillegg til håndtering av feil og avvik for kommunal sektor.

Nye muligheter

For Skatteetaten åpner dette for en hel rekke muligheter.

– Ved å samordne mottakerne av data på denne måten, blir det enklere for Skatteetaten å tilby kommunal sektor de tjenestene de har behov for. Bankene har samordnet seg gjennom BITS og fått store verdier ut av blant annet samtykkebasert lånesøknad. Nå blir KS en tydelig part på vegne av hele kommunal sektor som det vil være enklere for oss å få igjennom reell endring i samarbeid med, sier divisjonsdirektør for informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Torstein Hoem.

– KS kjenner kommunene og vil kunne tilby en mye bedre støtte til innføring av endringer og veiledning enn Skatteetaten vil være i stand til, sier Hoem.

Annonse

Startskuddet

Først ut er distribusjon av folkeregisteropplysninger, hvor KS vil tilrettelegge for at aktører i kommunal sektor skal kunne motta folkeregisteropplysninger direkte fra Skatteetaten.

Hoem påpeker at dette bare er starten – på sikt er målet også å gi tilgang til skatte- og inntekstopplysninger.

Administrerende direktør i Kommunenes organisasjon (KS), Lasse Hansen, er svært fornøyd med at avtalen er undertegnet.

– Dette innebærer en kraftsamling som gir kommunal sektor en stemme som blir hørt og som i sin tur vil gjøre det enklere å realisere nye og bedre tjenester og tilgang på data til kommunene, sier Lasse Hansen.

Gir direkte tilgang til folkeregisteropplysninger for KS sine medlemmer

Segmentansvarligrollen legger grunnlaget for at KS kan utvikle Fiks folkeregister og tilby denne tjenesten gjennom Fiks-plattformen til alle kommuner og fylkeskommuner.

Annonse

Plattformen vil gi kommunal sektor tilgang til tjenester fra det moderniserte Folkeregisteret og er en speiling av Folkeregisteret med maskinelle og manuelle tjenester for uttrekk, oppslag og hendelseslister.

– Kommunal sektor kan nå ta kontroll over egen digitalisering. Den enkelte kommune kan bygge løsninger tilpasset kommunale behov og bygge kompetanse og kapasitet på digitalisering som vil kunne spille godt med de tilsvarende miljøene hos Skatteetaten, sier Lasse Hansen.

For eksempel kan en kommune få opplysninger om alle som skal begynne i 1. klasse, alle nyfødte i kommunen, alle tilflyttere for en gitt periode og så videre. Kommuner som automatisk får opplysninger om alle nyfødte i kommunen, kan innkalle foreldrene til første time på helsestasjonen før familien har kommet hjem fra klinikken.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no