Statsminister Erna Solberg (H) har ofte med seg en ball med FNs bærekraftmål på turer til utlandet. Her er hun på et skolebesøk i Tyskland. 

Heiko Junge / NTB
 
 

Riksrevisjonen slakter oppfølgingen av bærekraftmålene

Publisert: 17. november 2020 kl 13.51
Oppdatert: 11. november 2021 kl 11.23

Bærekraftmålene har vært et prestisjeprosjekt for regjeringen.

Statsminister Erna Solberg (H) er en av lederne for FNs pådrivergruppe for de 17 målene, og hun har tatt opp saken med en rekke verdensledere, ofte med en fotball med bærekraftmålene som rekvisitt.

Men nå får hun rødt kort for oppfølgingen av målene på hjemmebane.

På etterskudd

I en ny rapport fastslår Riksrevisjonen at regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av målene.

Riksrevisjonen konkluderer med at:

  • oppfølgingen ikke har vært godt nok koordinert

  • det har manglet en helhetlig plan

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) burde vært mer involvert

  • informasjonen til Stortinget om status og framdrift har vært mangelfull

Annonse

– Bærekraftmålene dekker svært mange samfunnsområder og krever god koordinering og en helhetlig plan. Det har vi ikke hatt i Norge. Vi er derfor på etterskudd i arbeidet med å oppnå målene innen fristen i 2030, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Riksrevisjonen vurderer flere av manglene som sterkt kritikkverdige.

Varsler stortingsmelding

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) ble i desember 2019 utpekt som regjeringens hovedansvarlige for oppfølgingen av bærekraftmålene nasjonalt.

Han understreker at regjeringen gjennom de siste årene har lansert flere initiativer for å bidra til at målene nås i Norge. Som eksempler nevner han inkluderingsdugnaden, integreringsløftet, arbeidet med psykisk helse hos barn og ung og arbeidet for å få ned klimautslippene i Norge.

– Men Riksrevisjonen har rett i at det ikke har vært en god nok overordnet koordinering av arbeidet, sier Astrup til NTB.

Han varsler at regjeringen i løpet av våren vil legge fram for Stortinget en nasjonal handlingsplan for bærekraftmålene. Den vil blant annet inneholde et sett med nasjonale indikatorer som skal gjøre det mulig å følge utviklingen over tid.

Annonse

– Alle Riksrevisjonens anbefalinger kommer til å følges opp gjennom det arbeidet vi nå gjør, sier Astrup.

– Flaut for regjeringen

SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mener for sin del at Riksrevisjonens rapport er avslørende.

– Dette er skikkelig flaut for regjeringen. Mens ulikhetene og utslippene øker, pryder Høyre-regjeringens medlemmer seg med bærekraftspin på finstasen. Nå må regjeringen slutte å bruke bærekraftmålene som et PR-stunt og faktisk komme i gang med den virkelige jobben, sier han.

Arbeiderpartiets miljø- og energipolitiske talsperson Espen Barth Eide mener regjeringen har sovet i timen.

– Rapporten viser at Norge ikke er i nærheten av å følge opp målene i nasjonal politikk, sier Eide.

– Dette er både overraskende og skuffende. Arbeiderpartiet forventer nå at regjeringen prioriterer dette arbeidet, og at ansvaret for helheten blir løftet opp på toppnivå i regjeringen, sier han.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no