Tegning fra rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett.

Egil Nyhus / NTB scanpix

Laila fra Lødingen

Utspekulert hevn eller århundrets politiskandale?

Publisert: 11. september 2020 kl 08.25
Oppdatert: 11. september 2020 kl 08.29

KOMMENTAR. Mange rettsoppgjør har dreid seg om mer alvorlige forhold, men aldri har vel en straffesak hatt større politiske konsekvenser.

Laila Anita Bertheussen (55) ble pågrepet av politiet 14. mars 2019.

Hun står nå tiltalt for å ha forsøkt å hindre eller påvirke arbeidet til sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og brutt opp lokket til drivstoffstanken og tent på en hyssing som var lagt ned i den. Ifølge tiltalen har Bertheussen også sendt brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er også tiltalt for trusler, for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått uten at det er gjort.

Aktoratet mener Laila Bertheussen gjorde det hun er tiltalt for fordi et bilde av huset hennes var brukt i teaterstykket «Ways of Seeing» – at teaterstykket «drev henne» til de handlingene hun er tiltalt for å ha begått – rett og slett en utspekulert hevn.

Det er helt klart flere måter å se denne saken på. Og en ting kan nok de fleste enes om: Den er et teater

Dersom Laila Bertheussen ikke blir dømt, har norsk politi og påtalemyndighet egenhendig avsatt en norsk justisminister uten grunn.

Annonse

De har lagt en politisk karriere i grus, og vist en nærmest uforståelig inkompetanse i en høyprofilert straffesak der de kriminelle handlingene er rettet mot den norske regjerningen.

For det var et angrep på regjeringen, eller «et angrep på demokratiet», slik daværende justisminister Tor Mikkel Wara uttalte før samboeren hans ble pågrepet.

Men dersom PST har rett? Hvis Laila Bertheussen faktisk har gjort det hun står tiltalt for? Da hadde nok mange ventet å se en fortvilet kvinne som ble presset for langt. At hun «klikka», rett og slett. I så fall kunne forsvareren gått for en tilståelsesdom basert på «psykisk kollaps» etter sterkt mediepress.

Men det er ikke et slikt bilde Bertheussen tegner av seg selv. Hun avviser kontant alle anklagene, og går rett i klinsj med PST.

Hun forklarer sitt sinne og sine mange utfall på sosiale medier og i avisspaltene som et resultat av at hun «er jo fra Nord-Norge». Hun bagatelliserer sin egen rolle til «tant og fjas» for å få ut litt damp, og understreker at det er hun som er «den fornærmede i denne saken».

Det som er sikkert er at Laila fra Lødingen ikke kommer til retten med småkårsfolk.

Hun har Jon Kristian Elden som forsvarer, mens samboer Wara har Ellen Holager Andenæs som bistandsadvokat – han er fornærmet i saken. Og bakom synger First House og gode politikervenner i ymse, lukkede Facebook-grupper.

Annonse

Laila Bertheussen sier hun ikke har søkt offentligheten. Hun vil bare være i fred og være Laila fra Lødingen.

Det er helt klart flere måter å se denne saken på. Og en ting kan nok de fleste enes om: Den er et teater.