Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under debatt på Stortinget. 

Foto

 Berit Roald / NTB scanpix

Vedum etterlyser tiltak mot befolkningsnedgang i nord

Publisert: 4. mars 2020 kl 08.15
Oppdatert: 4. mars 2020 kl 08.15

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil vite hva regjeringen har tenkt å gjøre med det.

– Dette er første gang på en generasjon at alle de tre fylkene i nord opplever fraflytting på samme tid. Nå må statsministeren ta ansvar og ta nye politiske grep, sier Vedum til NTB.

I et brev onsdag utfordrer han statsminister Erna Solberg (H) til å si hvilke tiltak hun vil sette i verk for å snu utviklingen.

– En statsminister ikke kan sitte stille og akseptere dagens utvikling. Regjeringen må komme med nye tiltak, og de må komme nå, mener Vedum.

Fraflytting

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet falt med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland i fjor, og Nord-Norges andel av befolkningen er nå nede i 9 prosent. Troms og Finnmark er fra 1. januar slått sammen til ett fylke.

Nedgangen ville ha vært enda kraftigere om det ikke var for innvandring.

Saken fortsetter under annonsen

– Den største utflyttingsstrømmen går fra Troms og Finnmark. Deretter kommer Nordland og Sogn og Fjordane, sa seniorforsker Astri Syse i SSB til NTB da tallene ble presentert.

74 av de 87 nordnorske kommunene hadde nedgang i folketallet i løpet av fjoråret. I de fleste kommunene hvor befolkningen faller, skyldes det både utflytting og at det er færre fødsler enn dødsfall.

«Bevisst kuttet»

Vedum hevder flere av kommunene som nå rammes av fraflytting, har blitt utsatt for «bevisste politiske prioriteringer fra regjeringen».

– Dette gjelder blant annet flytting av Forsvarets helikoptre, nedleggingen av Andøya flystasjon og tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms, sier Sp-lederen.

Han mener det er politiske valg som avgjør hvordan Norge skal se ut i fremtiden.

«Regjeringen har bevisst kuttet i flere ordninger som er rettet mot vår nordligste landsdel, redusert og sentralisert offentlige tjenester og ført en avgiftspolitikk som rammer viktige tilbud for befolkningen,» skriver Vedum.

Saken fortsetter under annonsen

Helleland: Sitter ikke stille

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier den kommende nordområdemeldingen blir viktig for å få til en positiv utvikling i Nord-Norge.

– Hovedforklaringen på befolkningsnedgangen i Nord-Norge er ikke at flere flytter fra landsdelen nå enn før, men lavere innvandring og færre fødsler. Dette skyldes blant annet at innvandringen er kraftig redusert, sier hun til NTB.

Statsråden minner om at det i 2019 var 17.500 personer som flyttet til Nord-Norge fra andre deler av landet.

– Dette viser at landsdelen også er attraktiv å søke seg til. Så i motsetning til Vedum er jeg optimistisk på Nord-Norges vegne og alt det denne fantastiske landsdelen har å by, sier Helleland.

– Regjeringen sitter på ingen måte stille, men satser på viktige tiltak for Nord-Norge, som bedre veier, mindre skatter og avgifter, økt kompetanse og næringsutvikling. Vår politikk fører til flere arbeidsplasser. Det er viktig at folk har en jobb å gå til også i Nord-Norge.

 

Saken fortsetter under annonsen