Cecilie Myrseth (Ap) vil legge fram forslag om at Nord-Norgebanen skal inn i Nasjonal transportplan.

Foto
Vidar Ruud / NTB
 
 

Ap fremmer eget forslag om Nord-Norgebanen

Publisert: 19. april 2021 kl 14.50
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.58

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i helgen at det vil fremme forslag i Stortinget om å realisere Nord-Norgebanen. Mandag ettermiddag legger partiet forslaget fram for de øvrige partiene når Nordområdemeldingen skal behandles.

– Jeg har stor tro på at dette skal kunne samle et bredt flertall i Stortinget siden også Sp, Frp og SV har signalisert at de ønsker å få på plass vedtak om Nord-Norgebanen i behandlingen av denne saken, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth.

Skulle planene bli en realitet, blir Nordlandsbanen forlenget fra Fauske til Tromsø, mens den 42 kilometer lange Ofotbanen mellom Narvik og svenskegrensen vil få dobbeltspor.

– Blir ikke flertall

I forslaget Arbeiderpartiet legger fram mandag, ber Stortinget regjeringen om at en grundig utreding av den nye togforbindelsen som kan lede fram til en framtidig realisering av Nord-Norgebanen, legges inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) fra Troms reagerer på dagens forslag fra Arbeiderpartiet. Hun sier til NTB at forslaget bare åpner for nok en utredning av Nord-Norgebanen innenfor Nasjonal transportplan. Sp vil sammen med Frp og SV gå inn for at Nord-Norgebanen bygges og at det skal skje utenfor rammene av NTP.

– Det Arbeiderpartiet foreslår, er bare nok en utredning. Nord-Norgebanen har allerede vært utredet i hundre år. Vi mener er at dette må bli et av de større nasjonale prosjektene utenfor NTP. Vi hadde håpet på et historisk flertall om ja til Nord-Norgebanen, men det ser ut til at det ikke vil skje når Ap stiller sitt eget forslag, sier Borch til NTB.

Saken fortsetter under annonsen

113 milliarder

I mai fjor ble det samme forslaget fra Sp, SV og Frp stemt ned i Stortinget. Også da sa Ap nei til å starte arbeidet med å realisere jernbanestrekningen, men argumenterte for at prosjektet var så stort at det måtte ha sin egen utredning.

Jernbaneplanen ble sist utredet i 2019 av Jernbanedirektoratet. Her konkluderes det med at jernbane mellom Fauske og Tromsø kan koste rundt 113 milliarder kroner. Nesten halvparten av den 375 kilometer lange strekningen vil gå i tunnel.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom, ifølge Jernbanedirektoratet. Direktoratets beregninger viser at samfunnet vil tape mellom 46 og 109 milliarder kroner om banen blir bygd.