Dommen mot Laila Anita Bertheussen (55) falt i Oslo tingrett fredag. 

S. Bertheussen / NTB
 
 

Laila Anita Bertheussen dømmes for angrep på demokratiet

Publisert: 15. januar 2021 kl 12.15
Oppdatert: 15. januar 2021 kl 14.46

Oslo tingrett ser på sentrale områder helt bort fra Bertheussens forklaringer på de mange hendelsene vinteren for to år siden. Det var hun som sendte trusselbrev og begikk hærverk mot sin egen bil og bolig – handlinger som er å regne som angrep på demokratiet, er rettens knusende konklusjon.

Straffen på ett år og åtte måneders fengsel er noe lavere enn aktors påstand på to år.

– Det er en samlet vurdering av bevisene i saken som ligger til grunn, sa tingrettsdommer Yngvild Thue før hun startet med redegjørelsen for domspremissene.

Bertheussen er dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Den omfattende dommen, som er på 125 sider, begrunner også hvorfor retten mener det var hun som antente søppeldunken på gårdsplassen utenfor boligen hun deler med Wara og forsøkte å tenne på parets bil.

Retten mener derimot det ikke er bevist at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

«Ways of Seeing» sentralt i motivet

Saken fortsetter under annonsen

Sentralt i saken står det faktum at Bertheussen var svært opprørt over at huset som hun og daværende justisminister Tor Mikkel Wara bor i på Røa i Oslo, var blitt filmet, og opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe.

I flere måneder etterforsket politiet sakene uten å finne noen mulige mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil ble antent natt til 10. mars 2019 begynte etterforskerne å fatte mistanke til at det var noen i familien som ble rammet av truslene, som også sto bak. Fire dager senere ble Laila Anita Bertheussen siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tatt inn til avhør.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, sa tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen.

Retten poengterte flere ganger at «Bertheussen har ikke noen troverdig forklaring» på forskjellige bevismomenter som peker i retning av henne som gjerningsperson. Snarere tvert imot opplever retten at hun nær sagt kontinuerlig tilpasser sine forklaringer til de bevisene politiet sikrer gjennom etterforskningen.

Grundig etterforsket

Bevisene i saken mot Bertheussen er en lang og svært detaljert indisierekke, som samlet sett fjerner all fornuftig tvil om at det var henne selv som begikk handlingene i tiltalen. Det var eksempelvis hennes tusj og røde spray som ble brukt til taggingen på bilen og husveggen, noe som underbygges av Kripos' skriftanalyser og de digitale sporene i saken, fastslår retten.

Den samme nitide bevisvurderingen ligger til grunn for konklusjonen om at det var Bertheussen selv som brukte rødsprit da hun antente papiravfallet utenfor boligen. Motivet var ifølge retten tiltaltes kraftige reaksjon på at anmeldelsen mot dem som sto bak «Ways of Seeing», var henlagt.

Saken fortsetter under annonsen

Og retten avviser kategorisk at det var andre enn henne selv som hadde festet flasker med bensin bak familiens bil. Igjen etterlyste dommerne en troverdig forklaring på at det skulle være tilfelle.

– Retten finner det helt utenkelig at det fantes en hemmelig aksjonsgruppe med jaktradioer som fulgte etter henne, og finner det bevist at Bertheussen selv har fylt flaskene med bensin og festet dem til bilen før hun kjørte av gårde, heter i dommen.

Dommer på §115/99 i norsk strafferett:

 • Paragraf 115 i straffeloven skal beskytte virksomheten til statsorganene som regjeringen, Stortinget og Riksretten. Den har en strafferamme på ti års fengsel. Den erstattet paragraf 99 i den tidligere straffeloven som ble byttet ut med dagens lov i 2015. Paragraf 99 hadde en strafferamme på 15 års fengsel.

 • Laila Anita Bertheussen har i Oslo tingrett stått tiltalt for åtte tilfeller av brudd på paragraf 115 ved trusler mot sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), mot daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mot stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Fredag ble hun dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

 • Torsdag 2. juli i fjor ble en mann pågrepet og senere varetektsfengslet etter at han sendte trusler til Frp-representant Jon Helgheim. Torsdag 7. januar møtte han som tiltalt i Oslo tingrett. Aktor la ned påstand om ett års fengsel. Dom er ikke falt.

 • 18. oktober 2019: Høyesterett dømte islamisten Mohyeldeen Mohammad til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Venstres stortingsrepresentant Abid Raja i 2016.

 • I januar 2018 ble en mann fra Lørenskog dømt til 60 dagers fengsel i Nedre Romerike tingrett, hvorav 30 dager ubetinget, for å ha sendt en drapstrussel til daværende Venstre-leder Trine Skei Grande.

 • I 2016 ble en britisk kvinne dømt til 45 dagers ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett etter at hun kastet kake på barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

 • En 24 år gammel mann ble i Borgarting lagmannsrett 12. desember 2016 dømt til et år og tre måneders fengsel for blant annet å ha truet med å kidnappe kongebarna og truet statsminister Erna Solberg (H).

 • 6. juni 2013 ble stesønnen til Martin Kolberg dømt til forvaring i fem år for flere forhold av voldtekter, mishandling og for trusler mot Kolberg og statsminister Jens Stoltenberg.

 • 22. august 2007 ble en 31 år gammel norskpakistaner dømt av Borgarting lagmannsrett til forvaring i tre år etter å ha rettet drapstrusler mot daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

 • En mann ble i 2007 først dømt til 30 dagers fengsel for å ha kastet kake på tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen i 2005, men Høyesterett opphevet dommen.

Tidslinje om Bertheussen-saken:

 • Laila Anita Bertheussen (55) ble i Oslo tingrett fredag dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har stått tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Påtalemyndigheten la ned påstand om to års fengsel, mens Bertheussens forsvarere la ned påstand om full frifinnelse.

 • Natt til 6. desember 2018 skriver noen ordet «rasisit» på huset og tegner et hakekors og skriver «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stikker en hyssing ut av bensintanken på familiens bil som står parkert utenfor huset på Røa i Oslo. Det blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

 • 26. desember anmelder Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen henlegges. Hun klager henleggelsen inn for Statsadvokaten og får medhold.

 • Senere blir saken igjen henlagt, og i mars 2019 sender hennes advokat inn en ny klage. Også teatret sender inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen følger et erstatningskrav.

 • 17. januar i 2019 er det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av samboerparets bolig.

 • 11. februar undersøker politiet en mistenkelig gjenstand som er plassert ved Waras hus. Et tøystykke med plastflasker som inneholder bensin, er bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen.

 • 2. mars rykker politiets bombegruppe ut til samboerparets hus etter at det er funnet et brev i postkassen. I brevet ligger det pulver i form av knuste tabletter og natron. Brevet oppfattes som truende.

 • Natt til 10. mars rykker politiet ut til en brann i familiens bil, som står parkert utenfor huset. Brannen slukkes raskt, og etterforskningen overlates til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

 • Torsdag 14. mars blir Bertheussen siktet for å ha tent på bilen. Hun er da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er «naturlig å se disse i sammenheng».

 • Torsdag 28. mars endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag går Wara av som justisminister.

 • Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden uttaler at saken bygger på indisier.

 • 3. juni får PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverer den til PST. Konvolutten er poststemplet på et tidspunkt da samboerparet skal ha oppholdt seg i USA.

 • 25. juni velger Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

 • 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

 • 30. oktober opplyser Statsadvokatembetet at saken er sendt tilbake til PST for nye undersøkelser.

 • 17. desember oversender Statsadvokatembetet innstillingen om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

 • 23. januar 2020 oversender Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken tilbake til Statsadvokatembetet. Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer.

 • Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt to av hans partifeller, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

 • Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september med at den tiltalte kvinnen nektet straffskyld på alle 15 tiltalepunkter. I tillegg til Laila Anita Bertheussen ble over 30 personer ført som vitner i saken, også samboeren Tor Mikkel Wara.

 • 23. oktober ble rettsforhandlingene avsluttet og saken tatt opp til doms. Aktor Frederik Ranke la ned påstand om to års ubetinget fengsel.

 • I midten av november blir det kjent at ekteparet Tybring-Gjedde hadde mottatt et nytt trusselbrev, denne gangen inneholdende persille. Under rettssaken omtalte Bertheussen hvor skremt politikerparet var blitt av det første trusselbrevet og framhevet seg selv ved å omtale de to som «persilleblad». Også NRK var mottaker av et nytt trusselbrev noen uker tidligere.

 • Dommen var først varslet å falle i midten av desember, men ble utsatt til 15. januar.

(Kilder: NTB, NRK)

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no