Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. 

Ole Berg-Rusten / NTB
 
 

Norge setter AstraZeneca-vaksine på pause

Publisert: 11. mars 2021 kl 14.44
Oppdatert: 11. mars 2021 kl 14.44

Det skjer etter at vaksineringen med AstraZeneca er satt på vent i Danmark og minst fem andre land etter at flere vaksinerte har fått blodpropp.

– Vi avventer for å se om det er noen sammenheng mellom vaksinasjonen og disse tilfellene av blodpropp, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Han legger til at Legemiddelverket har igangsatt undersøkelser av vaksinen.

– Vi samarbeider med det europeiske legemiddelverket for å se hva slags data de har, og vi vil også forhøre oss med andre europeiske land som bruker vaksinen, forklarer han til NTB.

I Danmark har de satt vaksineringen på pause i 14 dager, og Bukholm sier FHI håper å ha på plass en avklaring innen den tid.

Bukholm sier det i Norge ikke er gjort noen spesifikke undersøkelser knyttet til bivirkninger av vaksinen i form av blodpropp.

– Men det har vært en nøye gjennomgang av alle rapporterte bivirkninger før vaksinen ble godkjent i Europa. Dette er en av fordelene med at vi har et godt europeisk samarbeid på legemiddelfeltet, at vi nå får rapportert inn bivirkninger fra andre land, sier han.

Annonse