Reguleringsplanen for sykehusutbyggingen på Gaustad og Aker (bildet) legges ut mandag. Oslo kommunes plan- og bygningsetat har flere bemerkninger til planen. 

Jon Olav Nesvold / NTB
 
 

 

Oslo-etat kritisk til flere punkter i reguleringsplanen for nye sykehus

Publisert: 12. april 2021 kl 13.15
Oppdatert: 12. april 2021 kl 13.15

Utbyggingen av sykehuset ved å bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker, vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne.

Utbyggingen er også sterkt omdiskutert, ikke minst med stor lokal uenighet, ettersom den betyr nedlegging av Ullevål sykehus.

Reguleringsplanen for sykehusene på Aker og Gaustad blir lagt ut til høring mandag. Etaten i Oslo kommune har flere innvendinger til planene.

– Plan- og bygningsetaten anbefaler Aker med justeringer, men vi avventer konklusjonen på Gaustad til etter høringen. Vi foretrekker imidlertid alternativet med høyest bygg fremfor det laveste på Gaustad, sier etatsdirektør Siri Kielland i en pressemelding.

Forbedringspotensial

– Dette er store og komplekse planer, men vi mener at begge planforslagene fortsatt har forbedringspotensial, sier Kielland.

De nye sykehusene forutsetter økt samhandling mellom sykehusene og Oslo kommune, men krever økt egendekning i kommunehelsetjenesten, noe Kielland mener må belyses nærmere.

Saken fortsetter under annonsen

– Vi mener at det er spesielt viktig å få belyst om Oslo kommune er forberedt til å ta på seg den egendekningen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene til sykehusene, sier hun.

River fredede bygninger

Andre punkter i reguleringsplanen som etaten reagerer på, gjelder blant annet rivingen av flere fredede bygninger.

På Aker gjelder dette riving av det fredede «bygg 27» på dagens sykehusområde. Også den vernede låven til Nordre Sinsen gård må rives, samt Søsterblokkene, Sykepleierskolen og Søsterhjemmet som står på Riksantikvarens gule liste.

– Vi mener dette er svært beklagelig, men støtter Helse sør-østs prioritering av sykehusfaglig behov her, sier Kielland.

Flere punkter

Også punkter i reguleringsplanen som omhandler høyde på bygninger, plassering av langtidspasienter i rød støysone, konsekvenser for landskap og kulturmiljø, samt at den ikke ivaretar godt nok kollektiv-, gange- og sykkelbehov, er etaten kritisk til.

Saken fortsetter under annonsen

– Flere av disse punktene burde være mulig å imøtekomme for Helse sør-øst, mener Kielland,

Høringen varer til 7. juni. Deretter skal forslagene bearbeides før de blir sendt til politisk behandling, antakelig etter nyttår.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no