Samfunnsstyring

Canadierne har fått sin månelanding

Samfunnsstyring

Stridssaker for fall

Det var helt sikkert ikke planlagt slik, men forrige helg skjedde det to ting som gir grunnlag for å varsle historiske endringer i den innenrikspolitiske debatten. Vi kan nå være ganske sikre på at det frem mot stortingsvalget i 2017 ikke kommer til å bli en klimadebatt der et av hovedtemaene er ja eller nei til vern av kystområdene utenfor Lofoten/Vesterålen. Det er heller ingen grunn til å tro at kontantstøtten blir et stort tema.

Krever mindre oljepengebruk

Samfunnsstyring