Foto

Omlegging til et bærekraftig samfunn er komplekst og har flere dimensjoner: miljømessige, økonomiske og sosiale, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Petmal / Istock Photos

Synspunkt | Elena Rosnes og Christine Hassel Kristoffersen: Omstillingens akilleshæl – kompetanse

Publisert: 21. september 2022 kl 08.01
Oppdatert: 21. september 2022 kl 08.01

Elena Rosnes er leder for Kompetanseforum Østfold og Christine Hassel Kristoffersen leder for produkt og marked i DigitalNorway.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no  

 

SYNSPUNKT:  Den ferske rapporten til Abelias Omstillingsbarometers forteller at Norge sakker akterut på digitalisering og får stadig større kompetansegap. Er det vilje og engasjement som mangler? Eller bremses omstillingen av oss mennesker og usikkerhet, skapt av manglende innsikt og kunnskap?

Den grønne og digitale omstilling – hva for noe?

Omlegging til et bærekraftig samfunn er komplekst og har flere dimensjoner: miljømessige, økonomiske og sosiale. Det innebærer for eksempel utvikling av nye forretningsmodeller som gir begrenset energibruk, kutt i CO2-utslippet, resirkulering, inkludering, likestilling og mye annet.

Saken fortsetter under annonsen

Digitalisering og bærekraft er gjensidig avhengig av hverandre. Nye digitale løsninger sees ofte som et viktig verktøy for den grønne omstillingen. Samtidig er det en forventning om at den digitale teknologien med energikrevende datasentre og dyr infrastruktur skal være bærekraftig i seg selv.

Hvilken kompetanse må styrkes?

Grønn omstilling kan være en krevende øvelse for de fleste virksomheter – nettopp fordi dette krever god innsikt og intern kompetanse på flere områder. Det kreves kompetanse innenfor Innovasjon og nye måter å tenke på som vil sikre de tre P-ene profit, planet og people, inn i fremtiden.

Det kreves IKT-kompetanse, og det er ikke nok med å ansette IT-spesialister og utviklere. Virksomheter trenger også at flere ansatte blir digitale generalister og pådrivere. For å bygge opp bærekraft kompetanse, og for å realisere mer bærekraftig drift, så holder det ikke med å ansette bærekraftdirektører. Kompetansen til alle ansatte må styrkes på bærekraft generelt.

Hvordan styrke kompetansen?

Kompetansebehov innen digitalisering og bærekraft, endrede kundeforventninger og nye reguleringer aktualiserer både betydelige endringer i utdanningen av nye generasjoner og et omfattende kompetanseløft for eksisterende arbeidstokk.

Et vesentlig tiltak er å forbedre IKT-utdanningene i Norge ved å styrke tverrfaglig forståelse mot andre fag. På den andre siden må alle de andre utdanningene ta til seg digital grunnforståelse og bærekraftkompetanse. Denne strategien bør følges gjennom hele utdanningssystemet fra grunnskole til universitet.

Saken fortsetter under annonsen

Delingskultur et must

Samtidig må vi være realistiske og innse at vi også må få til mer med de ressursene vi har, og forsøke i parallell å heve kompetanse ved å samarbeide, jobbe tverrfaglig og lære av andre fagpersoner. Når verden endrer seg så raskt, er delingskultur, organisering av optimalt samarbeid internt og eksternt i virksomheten og læring på tvers av bransjer og fra virksomhet til virksomhet et must.

Tiden for individet er forbi – den virkelige styrken kommer fra samarbeid med andre. Magien skjer i møte mellom mennesker.

Samarbeid og livslang læring

Selv om vi ser et betydelig kompetansegap i dag, er samarbeid og kontinuerlig læring de viktigste redskapene for å få pilene peke rett vei.

Kompetanseforum Østfold og DigitalNorway samarbeider nettopp for å være en del av dugnaden som blant annet går på å heve arbeidslivets grunnkompetanse på digitale teknologier, innovasjon og bærekraft og for at virksomheter kan lære av hverandre.

 

Saken fortsetter under annonsen