NAV-logo
Foto

En ny virksomhetsstrategi skal sørge for at NAV kan være enda tettere på den enkelte som trenger hjelp, skriver arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Foto: Vidar Ruud, NTB

Synspunkt | Hans Christian Holte: En god reiseforsikring

Publisert: 15. juli 2022 kl 07.59
Oppdatert: 15. juli 2022 kl 07.59

­Hans Christian Holte er arbeids- og velferdsdirektør.

SYNSPUNKT: I disse dager er det mange av oss som pakker kofferten og drar utenlands. Vi har tegnet reiseforsikring slik at vi er sikret rask hjelp hvis vi skulle bli rammet av ulykker eller uforutsette ting skulle skje.

Den slags tenker vi mindre på når vi er hjemme. Kanskje først og fremst fordi vi er en del av det norske fellesskapet og vet at vi har rettigheter her i landet som vi ikke har i andre land.

NAV ikke for noen, men for alle

Men jeg tror også det handler om at vi ikke regner med at hverdagen vår kan bli snudd opp ned og livssituasjonen kan endre seg brått. Mange tenker nok at hjelp fra NAV er noe andre trenger, og ikke en selv. Men vi kan alle komme til å oppleve at det vi tar som selvsagt den ene dagen, ikke er like selvsagt dagen etter. Arbeidstakere og arbeidsgivere. Unge og eldre. Mennesker med høy og lav inntekt og utdanning. NAV er ikke for noen, men for alle. NAV er fellesskapets sikkerhetsnett i krevende livssituasjoner.

Nå har vi fått på plass en ny virksomhetsstrategi som handler om hvordan NAV skal være enda tettere på når hverdagen blir snudd opp ned. Den nye strategien strekker seg fram til 2030 og inneholder fire tydelige ambisjoner.

1. Den første ambisjonen handler om at vi skal være enda tettere på arbeidslivet. De siste årene har vi opplevd at virus kan spre seg raskt over landegrensene og få velfungerende samfunn til å stenge. Vi har sett hvordan kriger og konflikter i land langt borte virker inn på samfunnsøkonomien og arbeidslivet her hjemme. Den teknologiske utviklingen får nye jobber til å oppstå og gamle til å forsvinne. Vi blir flere eldre og færre yngre, og vi står overfor et grønt skifte som vil kreve at vi løser oppgaver på nye måter.

Saken fortsetter under annonsen

Både arbeidsgivere og arbeidstakere kommer til å oppleve store endringer, og må kunne omstille seg raskt. Vår ambisjon er at NAV skal være enda tettere på arbeidslivet og snu seg enda raskere. Vi skal sørge for at arbeidsgivere får kompetansen de trenger og arbeidssøkere har kompetanse som trengs. Vi skal bli enda flinkere til å knytte sammen dem som bemanner opp med dem som nedbemanner, og gjøre alt vi kan for å få mennesker som står på utsiden av arbeidslivet på innsiden. NAV samarbeider allerede mye med arbeidsgivere og utdanningssektor om dette. Vi vil − og vi skal − samarbeide mer.

2. Den andre ambisjonen handler om at vi skal være enda tettere på når livet endrer seg. Vi vet at krevende livssituasjoner noen ganger kan bli ekstra krevende og at livet stopper opp lenger enn nødvendig fordi det tar tid å få hjelpen som trengs. Vår ambisjon er at folk skal få pengene de har krav på, enkelt og forutsigbart.

Vi skal utvikle ny teknologi og være en pådriver for forenkling av regelverk som gjør at endringer folks livssituasjon blir fanget opp helt automatisk. Hvis det er nødvendig å søke om penger, skal det være enkelt å gjøre det. Målet er å skape forutsigbarhet og forhindre at livet stopper opp i lang tid. Det er også viktig for å forhindre at krevende livssituasjoner fører til frafall i arbeidslivet.

3. Den tredje ambisjonen handler om at vi skal være enda tettere på dem som trenger oss aller mest.  Noen av dem med sammensatte behov faller mellom flere stoler, og får ikke den helhetlige hjelpen de trenger. NAVs regler kan oppleves som vanskelige, og kravene til dokumentasjon som mistillit.

Vi skal gi mer helhetlig hjelp, og bruke handlingsrommet vi har for å finne gode løsninger og møte mennesker med empati og tillit. Samarbeidet med utdanningssektoren, helsesektoren og arbeidsgiverne skal bli bedre. Det handler ikke bare om å gi mer helhetlig hjelp, men også om å hjelpe mennesker til å finne muligheter og bruke kreftene sine og kompetansen sin i arbeidslivet.

4. Den fjerde ambisjonen handler om at vi i NAV skal være enda tettere på hverandre. NAV består av rundt 22.500 ansatte i stat og kommuner som har ulike oppgaver knyttet til arbeidsliv og ytelser. Samfunnsoppdraget vårt handler både om å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme arbeid og aktivitet.

Vi ser at vi jobber for mye med utgangspunkt i våre egne fagområder og ansvarsområder, og samarbeider for lite oss imellom om dem som trenger bistand fra ulike deler av NAV. Det gir ikke bare dårligere tjenester. Det er også dårlig bruk av kompetansen i NAV. Her skal vi bli bedre!

Saken fortsetter under annonsen

Den nye strategien med de fire ambisjonene har blitt til i tett samarbeid med samarbeidspartnerne våre, dem som bruker NAV og dem som jobber i NAV. Gjennom mange intense diskusjoner har vi landet på en retning som jeg har tro på for NAV videre.

Krevende år i vente

De som reiser utenlands i sommer må forberede seg på at det kommer til å bli kø og kaos mange steder. I NAV må vi forberede oss på at årene som kommer kan bli krevende på grunn av raske endringer i arbeidslivet, flere som trenger helsehjelp og omsorg, trangere offentlige budsjetter og mindre bruk av oljepenger. Derfor må vi ruste NAV for framtida.

Vi trenger alle en god forsikring som sikrer oss rask hjelp hvis noe uforutsett skulle skje. Ikke bare på reisen til utlandet i sommer – men også på reisen gjennom livet.

God sommer. Og god tur!