Strømstøtte til små og mellomstore bedrifter

Strømstøtten til næringslivet er for dårlig for de små og mellomstore bedriftene, mener Jørund Rytman. Konkurstallene har allerede begynt å stige.

Foto

izikMd / iStock Photos

Synspunkt | Jørund Rytman: Alle er kloke – noen før og noen etterpå

Publisert: 12. desember 2022 kl 08.54
Oppdatert: 12. desember 2022 kl 08.54

­Jørund H. Rytman er administrerende direktør i SMB Norge.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: SMB Norge så faresignalene allerede i november i fjor. Derfor var vi tidlig ute og varslet at  strømprisene ville gi store problemer.

16. september presenterte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens forslag til strømstøtteordning for bedrifter.

Ordningen var forhandlet frem med NHO og Hovedorganisasjonen Virke. Partene, som sto sammen på podiet i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet, fremsto som både glade og fornøyde.

– Advart hele veien

Saken fortsetter under annonsen

Ordningen, som de mente skulle komme bedriftene til gode, var på ingen måte utformet for å hjelpe flest mulig. Det virket heller som at målet var at færrest mulig skulle få hjelp. Paradoksalt nok.

Ordningen har et krav om at virksomheten må ha hatt over tre prosent «strømintensitet» i løpet av de seks første månedene i 2022. Etter søknad kan det utløse 25 prosent statlig støtte for strømpris over 70 øre per kilowatt-time. Dersom man i tillegg gjennomfører en energikartilegging, kan det utløse ytterlige 20 prosent støtte. Alle opplysninger i søknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

SMB Norge har hele veien advart mot ordningen som nå er vedtatt og innført. Slik vi ser det, er ordningen for avgrenset, for liten og har et for lavt støttenivå. Men vi talte dessverre for døve ører.

Ordningen som burde blitt innført, er en ordning tilsvarende den som gjelder for blant annet husholdningene. Denne er enkel, ukomplisert og ubyråkratisk å forholde seg til. Dette har man fått til i Sverige.

Derfor argumenterte SMB Norge for en slik ordning, men vi fikk ikke gehør for vårt forslag. Derimot fikk Hovedorganisasjonen Virke fullt gjennomslag for sin ønskede modell. Det endelige forslaget var så å si en blåkopi av innspillene fra Virke i møtene som også SMB Norge deltok i.

Konkurstallene stiger

Derfor holdt jeg på å sette kaffen i vranghalsen da jeg leste at Mille Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke, mente regjeringen «misbrukte tilliten til partene», og at «med det regjeringen legger opp til nå, vil kun noen få bedrifter motta støtte».

Saken fortsetter under annonsen

Det var som å høre sitt eget ekko.

Jeg får si som den nå avdøde presten Karsten Isachsen en gang sa: «Alle er kloke. Noen før og noen etterpå».

Nå ser vi konkurstallene stiger kraftig. Spesielt innenfor restaurant- og serveringsbransjen.

Vinteren er i full anmarsj. Strømprisene er like uforutsigbare – og nå ikke lenger bare sør for Dovre. Regjeringen og stortingsflertallet ser ut til å være fullstendig handlingslammet, og tilsynelatende tilfreds med utviklingen.

Bildet av norske bedrifter som en Sareptas krukke virker å være limt fast til netthinnen til våre politikere. Tiden fremover vil nok vise regjeringen at det ikke er tilfellet.