Ensom leder
Foto

Det kan være ensomt på toppen. Foto: iStock

Synspunkt

Synspunkt| Nina Riibe: Ensom på toppen?

Publisert: 24. mai 2022 kl 07.38
Oppdatert: 24. mai 2022 kl 12.49

­Nina Riibe er administrerende direktør i arbeidstakerorganisasjonen Econa.

SYNSPUNKT: Blir ansatte motivert og begeistret når du snakker, eller trekker de på skuldrene? Har du tillit, eller har ikke ansatte trua så snart du snur ryggen til?

Spørsmålet er om du kjenner folka dine godt nok.

Som leder er det ikke til å unngå at du blir samtaleemnet når ansatte tar en lønningspils, eller i praten ved kaffemaskinen. Når du samler ledergruppa, får du enten tommel opp eller en nyttig diskusjon. Det siste er viktig fordi det gir deg umiddelbare reaksjoner og tilbakemeldinger.

Når du ikke har muligheten til å få dette direkte, blir det vanskeligere. Derfor må du legge grunnlaget for åpenhet, tillit og tydelighet, for å skape støtte rundt beslutninger som tas.

Når det blåser som verst, sitter du alene om å ta den endelige beslutningen. Du kan ha gode rådgivere, men det er til syvende og sist du som bestemmer. Det å stå i tøffe beslutninger krever trygghet, og har du ikke tillit og lojale medarbeidere blir det en vanskelig øvelse.

Seks råd for å unngå ensomhet på toppen

Saken fortsetter under annonsen

Men hvordan vet du egentlig om du har det?

Ut fra min ledererfaring har jeg seks råd til deg som leder. De handler om hvordan du kan unngå å bli ensom på toppen og beholde den nødvendige bakkekontakten:

1. Møt folka dine der de er: Ansatte møter jobbhverdagen svært ulikt. Noen syder av iver, noen sliter med å samarbeide med kollegene, noen har kranglet med ektefellen, og noen gjør alt for å klatre på karrierestigen. Som toppleder bør du oppsøke folk der de er. Det handler om å se mennesker. Du må se folka dine enten de er trygghetssøkende eller ambisiøse, enten de er kreative eller analytiske. Hvordan opplever den enkelte mestring? Har de hjelpen de trenger? Hvordan oppnår de balanse mellom familie og jobb i hverdagen? Du må stille de gode spørsmålene, du må bry deg, og du må ta deg tid til å lytte. Da begynner folka dine å snakke med deg, istedenfor om deg.

2. Alltid enig med sjefen: I frykt for å miste posisjon, er det lett å være enig med sjefen. Noen kan til og med frykte ulike former for straff dersom man høyt sier seg uenig. Frykt spiser oss opp innenfra. Den spiser gode ideer, og den spiser samhold. Ingen vinner på fryktkultur.

I Econa er vi opptatt av psykologisk trygghet. Det kan kanskje høres flåsete ut, men det er blodig alvor. Uten trygghet tør vi ikke å gjøre feil. Uten trygghet lærer vi ikke. Uten trygghet får vi færre gode ideer. Når vi vet at vi vil hverandre vel, tåler vi uenighet og motgang. Når frykten er borte, er det også enklere å få gjennomslag for endringer i organisasjonen.

Det kan være tidsbesparende og mer behagelig å konsekvent forholde seg til sin ledergruppe. Jeg har bestemt meg for å være en leder for alle, ikke bare ledergruppa. Det å ha en lav terskel for å komme med ris, ros og spørsmål, er et effektivt virkemiddel for å beholde bakkekontakten. Det krever en del av deg å motta synspunkter fra ansatte som sliter med samarbeid, tidsfloke eller dem som ikke forstår retningen i det de gjør. Men det kreves også guts å si fra. Om noen går og sliter i det stille, så vil problemene forsterke seg, og da har du et større problem.

3. Stol på ledergruppa: Det er lettere sagt enn gjort, men avgjørende for å bygge tillit. Ledergruppa må ville hverandre vel, og ha et felles ønske om det beste for bedriften. Mellomlederen må vite at hun måles på å løfte flokken, ikke seg selv.

Saken fortsetter under annonsen

Vær oppmerksom på gruppetenkning, såkalt «Groupthink», som stammer fra forskning fra Yale University om at ingen tør å stille kritiske spørsmål eller foreslå upopulære alternativer. Unngå at en gruppe kommer til enighet uten mangel på kritisk diskusjon og evaluering av konsekvenser ved antakelser.

For min egen del, så har jeg ofte ville ideer eller løper litt for fort. Da er det avgjørende at jeg har folk rundt meg med ulike styrker, som enten heier, korrigerer eller rett og slett sier: Nei Nina, nå går du for langt.

4. Du må like makt: Det er ikke særlig populært å si, men ledere må like makt i den forstand at man har et sterkt ønske om å påvirke. Dette er litt unorsk å snakke om, men det er forskjell på å like makt, og å misbruke makt. Vær bevisst den makten du har som leder.

Samtidig er ikke ledelse en konkurranse i popularitet. Tar du ikke tydelige beslutninger mister du tillit og respekt. De fleste bedrifter har noe overskudd av folk, de færreste bedrifter driver med underskudd. Opplever du at enkelte ikke leverer over tid, bunner det ofte ut i mistrivsel eller andre utfordringer. Vi driver en business som skal levere resultater. Det handler om å gi muligheter, men den ansatte må også ta dem eller la være. Når du tar den tunge samtalen oppleves den ofte som forløsende. Det handler om å oppføre seg ordentlig hele veien.

Jeg tror på forutsigbarhet, og at dette igjen skaper trygghet som igjen forløser kreativitet, mestring og glede. Greier du miksen av å være en handlekraftig, tydelig, krevende, men også kul og varm sjef som tør å gå foran, er du langt på vei til å bli respektert av ansatte.

5. Hvordan unngå å bli ensom på toppen? Halvparten av alle ledere sier de er ensomme i rollen, ifølge en undersøkelse fra Kapital. Og jeg skal innrømme at når det stormer så er det av og til ensomt på toppen. En god ledergruppe er viktig, samtidig som de kun er dine rådgivere. Det er du som har det siste ordet.

Selv har jeg kjent på hvor viktig det er å ha det bra på hjemmebane. Ikke alle har det. Søk støtte og trygghet utenom jobben, gjerne gjennom en mentor som ser deg utenfra og som tvinger deg til å løfte blikket. Ha et forum der du kan snakke om endringer som skjer i samfunnet som vil påvirke din bedrift. Noen som tvinger deg til å tenke lenger enn dette året. Ledere trenger korrigeringer og innsikt utenfor bedriften.

Saken fortsetter under annonsen

6. Vær nedpå: Til slutt vil jeg understreke hvor viktig det er å være nedpå. Det er konsernsjefer i Norge som er DJ på sommerfesten eller som dummer seg ut på scenen. Ikke vær så redd for å bjuda på. Våg å gå ut av ditt helprofesjonelle skall, men uten å bli personlig kompis med ansatte. Fortell om feil du har gjort, historier som folk kan relatere seg til, enten det er elendig tid på Birken eller om du har gått på en shoppingsmell.

Vi mennesker foretrekker mennesker, ikke uoppnåelige stjerner. Bidra til den gode stemningen ved å gå foran som et godt eksempel. Vær likeverdig og ikke ovenfra og ned – da skaper du en avstand du ikke ønsker. Vær tydelig, modig, forutsigbar, åpen og nedpå.

En slik sjef ville jeg gått gjennom ild og vann for.