Helsevesenet vil kunne nyte godt av intelligente teknologier i tiden framover.
Foto

Foto: da-kuk, Istockphoto

Tor W. Andreassen: Effekten av intelligente teknologier

Publisert: 13. mai 2022 kl 10.42
Oppdatert: 13. mai 2022 kl 12.42

­Tor W. Andreassen er professor i innovasjon og tilknyttet DIG-senteret ved Norges Handelshøyskole.

SYNSPUNKT: Intelligente teknologier, som kunstig intelligens (KI) og intelligent automatisering (IA), er på alles lepper for tiden. Det er gode grunner til det. Vi ser de revolusjonerende virkningene av teknologien i omtrent alle bransjer:

  • I helsevesenet, hvor det brukes til å spore pandemier og utvikle vaksiner eller analysere bilder (feks mamografi)
  • I bank og finans, hvor den oppdager hvitvasking og muliggjør mer nøyaktige vurderinger av utlånsrisiko eller foreslå investeringsalternativer
  • I sikkerhet, hvor det forhindrer cyberangrep og datainnbrudd eller identifisere mennesker
  • Innen bioteknologi, hvor det forsterker fremskritt som er gjort innen felt som genmodifisering, og kan bidra til å utrydde sykdommer og sette en stopper for matmangel.
  • I detaljhandelen, hvor den anbefaler eller predikerer hva kundene kommer til å kjøpe, og setter produktene foran kundene når de er klare til å kjøpe.

Forventningene er høye – og med rette. KI er det man kaller en «general purpose teknologi». Det betyr at den er like grunnleggende for innovasjon og samfunnsutviklingen som forbrenningsmotoren, strøm, datamaskiner, og smarttelefoner. Men kan det være med KI og IA som økonomen og Nobelvinner, Robert Solow, sa om datamaskiner i 1987: «Du kan se datamaskinens tidsalder overalt, bortsett fra i produktivitetsstatistikken!».

Tid og kostnad

«Solow-paradokset» har blitt kritisert av mange økonomer, blant annet Stanford-professor Erik Brynjolfsson. Han mener at man i større grad må ta hensyn til tiden og kostnader, forbundet med at virksomhetene innoverer sine gamle forretningsmodeller til å ta ut effektene av å være digitale og drevet av data og KI.

Ting tar tid.

Saken fortsetter under annonsen

Jeg mener at intelligente teknologier (i motsetning til 1987-datamaskiner som primært skulle gjøre produksjons- og administrative rutiner mer effektive) er en teknologi hvor effekten av den primært ligger i output-delen av produktivitetsbegrepet.

Det vil si at det er konsumentene som har større nytte av hva virksomhetene produserer når de anvender denne teknologien.

Hjelp til helsesektoren

La meg utdype. Grunnelementene i KI og IA er store datamengder og tre teknologier: avansert modellering, stemmegjenkjenning, og objektgjenkjenning. Dette har blant annet gitt oss chatbots og autonom kjøring.

En side-effekt av autonom kjøring er at skadeomfanget og belastning på helsesektoren vil avta. Forsikringsselskaper, advokater, og sykehus vil merke det. De eldre blir passasjerer fordi de slipper å kjøre selv, mens bilen blir en transporttjeneste man ikke trenger å eie da den kommer når du har behov.

Eldre mennesker, som ikke kunne kjøre, blir nå mer mobile og biler kan redefineres til en-tjeneste fremfor å eie. Men det stopper ikke der.

Den «perfekte stormen» 

Saken fortsetter under annonsen

Dersom vi kobler KI sammen med sensorer, Internett og Things (IoT) og 5G, får man det mange kaller «den perfekte stormen» - en storm som gir uante muligheter for innovasjon ved at analoge produkter blir digitale og «smarte».

Tenk på smarthus med innebyggede lærefunksjoner for husholdningenes hverdagsrutiner! Tenk på stemmestyrt netthandel med levering av autonome roboter! 

Kundenes produktivitet

I en moderne digital tjenesteøkonomi handler det også om kunde- og innbyggerproduktivitet, siden de er viktige innsatsfaktorer i tjenesteproduksjonen. Her kan KI og IA gjøre at kundenes produktivitet øker fordi de får gjort mer med mindre innsats. Tenk på Alexa eller Siri-søk kontra et besøk på biblioteket.

Hypet - eller ikke?

Jeg bekymrer meg ikke for Solow-paradokset. Det som bekymrer meg, er Roy Amaras lov som sier at «mennesker har en tendens til å overvurdere virkningen av en ny teknologi på kort sikt, mens vi undervurderer effekten av den på lang sikt». 

Slik sett er intelligente teknologier «hypet» med forventninger den ikke kan levere på i dag. Når teknologien har modnet og kan levere, evner vi ikke å ta ut potensialet. Vår sti-avhengighet i innovasjonstenkingen har låst oss fast i fortiden.

Saken fortsetter under annonsen

To bekymringer

Det får meg til å komme med to spådommer:

#1: Intelligente teknologier, koblet med IoT og 5 G, vil ikke erstatte virksomheter. Men virksomheter som benytter seg av dem, vil erstatte de som ikke gjør det.

#2: Slike virksomheter vil dukke raskere opp i konkursstatistikken enn i produktivitetsstatistikken.

Det bekymrer meg!